Úvod
Semináře
2000: Pokora

2000: seminář na téma Pokora

Odborný garant: Petr Maglia


Výchozí texty
Petr Maglia 1.pozvánka
Petr Maglia 2.pozvánka
Petr Maglia Příspěvek k tématu IVAN KLÍMA
Petr Maglia K tématu IVAN KLÍMA, přehled díla
Petr Maglia Příspěvek k tématu M.BUBER: Cesta člověka

Příspěvky
Michal Maglia O výchově
Dušan Šimek Ekologická krize a obývatelný svět
Petr Maglia Koreferát k příspěvku D.Šimka
Petr Maglia Zpráva