Úvod
Semináře
2011: Ludwig WITTGENSTEIN

2011: seminář na téma Ludwig WITTGENSTEIN

Odborný garant: Dana Dostálková


Výchozí texty
Dana Dostálková Ludwig WITTGENSTEIN
Dana Dostálková Jazyk, slova a význam
Petr Maglia Analytická a „kontinentální“ filosofie Ondřeje Berana z pohledu filosofie „stolní“

Příspěvky
David Maglia L.W.- Tractatus a Fil.zkoumání - Poznámky z četby
O.Beran - P.Maglia EX POST Diskuse 2.-4.9.2011
O.Beran - P.Maglia EX POST Diskuse 10.- 13.9.2011