Úvod
Semináře
1999: JÁ a TY

1999: seminář na téma JÁ a TY

Odborný garant: Petr Maglia


Výchozí texty
Petr Maglia Pozvánka
Petr Maglia 1.příspěvek k tématu JÁ a TY
Petr Maglia 2.příspěvek k tématu JÁ a TY
Petr Maglia 3.příspěvek k tématu JÁ a TY

Příspěvky
Petr Maglia Zpráva - Zápis, PF 2000