Úvod
Seminář 2015
Ztráta nevinnosti a Komunistický manifest

Ztráta nevinnosti a Komunistický manifest

  Petr Maglia   18. května 2015   Ukázat komentáře

Marek Tomeček stanovil slovo VYKOŘISŤOVAT tématem letošního semináře a primárním textem k tomuto tématu je mu i nám všem zúčastněným Marxův a Engelsův „Manifest komunistické strany“ (jednak je reprezentativní, jednak dost krátký – konstatuje Marek). Navíc v úvodu Marek říká, že tématem navazuje moje předešlé téma o vyrovnání se s minulostí.

Za sebe však musím říct, že s Markovým tématem mám problém, možná etický. V sobotní příloze Lidových novin Orientace jsem našel článek, který mi pomáhá zabývat se „Komunistickým manifestem“, tak by mohl pomoci i těm z vás, postiženým snad stejně jako já. V LN z 16.5.2015 na straně III/21 je v pravidelném sloupku „Vědecká lekce“ text evolučního biologa Jana Zrzavého „Ztráta nevinnosti“. Autora vědce a občasného přispěvatele do Orientace si pamatuji z jeho dle mého názoru poněkud primitivních vyjádření k víře některých lidí v Boha. Také „Ztráta nevinnosti“ začíná větou: „Náš život se odehrává v zajetí abstraktních pojmů a nejsme si toho vědomi. Víme, že duch Velkého Stromu existuje výhradně v myslích těch, kdo v něj věří, a někteří z nás dokážou nahlédnout, že to platí i pro skutečného Boha.“ Dále Zrzavý vtipně glosuje, jak u nás občanstvo nevěří v existenci vyšších abstrakt díky čtyřiceti letům komunismu, což národům na západ od našich hranic zřetelně schází: „Dali nám přečíst Komunistický manifest, kde je velmi sugestivně vylíčeno (a to bez ironie), že všechno (Spravedlnost, Demokracie, Vlast nebo Bůh) je jen podvod zastírající „placení hotovými“, a pak nemohli zabránit, aby nás nenapadlo, že totéž platí i pro Manifest sám. Víru v ušlechtilá abstrakta můžeme znovu předstírat, když se to prý v EU nosí; ale už to nebude ono. I panenskou blánu si můžete nechat přišít, když si chcete vzít dubajského šejka; ale už to taky nebude ono, i když ten šejk to poznat nemusí.“

Ono pro mě nové „placení hotovými“ si (možná primitivně) překládám jako klasické anglické „každý oběd něco stojí“ nebo-li „nic není zadarmo“, ani „moje“ vyrovnávání se s minulostí soukromě totalitní není zadarmo, například platím tím, že se zřejmě nikdy svobodně nepodívám do Ruska, mám odpor k používání ruštiny a k marxismu. S tím je třeba se také vyrovnat. Tedy vzhůru k primárnímu textu, osmnáctému semináři stolní filosofie zdar, Manifest je krátký a Zrzavý nás utěšuje, že ztrátou nevinnosti si užijeme dost zábavy.

Petr Maglia, v Horní Blatné, 19.5.2015

P.S. Pro šťourali připojuji:

Jan Zrzavý: Ztráta nevinnosti, Lidové noviny 16.5.2015 – příloha Orientace, str. III/21


blog comments powered by Disqus