Úvod
Seminář 2016
Zpráva z 19. filosofického semináře

Zpráva z 19. filosofického semináře

  Dana Dostálková   07. října 2016   Ukázat komentáře

Zpráva z 19. filosofického semináře v Horní Blatné na téma knihy Ericha Fromma „Mít nebo být“

Vážení přátelé,

19. seminář proběhl netradičně v odloženém termínu 8.-9.10.2016 kvůli nemoci odborné garantky v původním termínu, výjimečně tedy v nostalgické náladě podzimní mlhy. Účast byla možná i díky tomu velmi komorní: Petr Maglia, Dana Dostálková, David Maglia, Pavel Maglia, Dany Magliová, Robert Šmejkal, Helena Bulková.

Program začal v sobotu 8.10. kolem 14 hodiny úvodním příspěvkem odborné garantky, ve kterém se snažila podat svou interpretaci Frommových myšlenek a zdůraznit svou potřebu „být“. V této souvislosti byla zmíněna lákavá možnost pro zkvalitnění lidského bytí využít čas vzniklý zkrácením oficiální pracovní doby. Tato myšlenka překvapivě narazila na značný odpor přítomných, kteří byli toho názoru, že zkrácení pracovní doby by ohrozilo výplatu penzí, při řešení nedostatku času stejně nepomohlo a padl argument, že pokud člověk k práci přistupuje rozumně, je mu tam dobře. Odborná garantka připustila možnost, že k práci přistupuje nerozumně.

Následovat příspěvek Davida Maglii, který srovnal Frommovu filosofii s myšlenkami Martina Bubera v knize Já a ty. Srovnání bylo velmi zajímavé, mezi myšlenkami obou filosofů je zřetelná paralela, Buber ze srovnání vychází jako transcendentnější, dosažení vztahu „Já-Ty“ (obdoba Frommova „bytí“) je víc dáno boží milostí než vlastní aktivitou. Dále David ve svém příspěvku kritizuje Frommův nepřesný a zavádějící popis společnosti konzumu a blížící se katastrofy. Diskuse se rozpoutala o pojmu askeze a o to, jestli Fromm askezi zavrhuje oprávněně. Také jsme řešili, jestli je oprávněné tvrzení, že když bytí probíhá tady a teď, je možné toto tady a teď považovat za věčnost.

V dalším příspěvku se Petr  Maglia zmínil o vztahu tématu s loňským i prvním seminářem SFS-HB, připomenul Fromma jako marxistu a věnoval se hodnocení marxismu z pohledu dnešního světa, které doplnil vzpomínkou na historické události šedesátých a devadesátých let u nás. I v tomto příspěvku došlo ke srovnání filosofie Fromma a Bubera s odkazem na seminář věnovaný Buberově knize. Příspěvek je zakončen konstatováním, že i přes mnohé výhrady jsou pro autora Frommovy myšlenky obohacující.

Po závěrečné diskusi jsme se odebrali do pohostinství U medvěda, kde jsme otevřeli otázku dalšího pokračování Filosofických seminářů a vzhledem ke klesajícímu zájmu jsme všemi třemi hlasy přítomných členů užšího kruhu odhlasovali ukončení seminářů.

Děkuji všem zúčastněným za jejich zájem, trpělivost a ochotu diskutovat o svých názorech, prožila jsem v Horní Blatné další příjemný a obohacující víkend. Zároveň doufám, že se ještě najdou příležitosti k vzájemnému potkávání a společnému bytí.

Dana Dostálková

Jíloviště 23.10.2016


blog comments powered by Disqus