Úvod
Seminář 2015
Úvodní slovo garanta

Úvodní slovo garanta

  Marek Tomeček   29. ledna 2015   Ukázat komentáře

Milí přátelé,


za téma letošního semináře jsem zvolil marxismus a nazval jsem ho "Vykořisťovat". Proč marxismus? Snažím se navázat na Petrovo téma o vyrovnání se s minulostí, a rád bych zjistil, v co marxisti věřili a věří, zkrátka trochu prozkoumat jejich světonázor. Jako primární text jsem vybral Marxův a Engelsův "Manifest komunistické strany", jednak je reprezentativní, jednak dost krátký. Pokud bude někdo chtít si přečíst i jiné spisy klasiků (Kapitál) či moderní marxisty, mohu jen doporučit.


Marxismus podle mě není teorie, věda ani filozofie, ačkoli tak byl a je často chápán. Je to spíše určitý žargon, idiolekt Marxe a Engelse, který si vytvořili, aby jím uchopovali a měnili svět. Jako takový jej tvoří síť propojených a navzájem se definujících pojmů, z nichž nejdůležitější a centrální je pojem "vykořisťovat", který diagnostikuje příčinu zla ve světě a s kvazietickou silou v sobě soustřeďuje motivaci marxistů k jejich činům. To je alespoň moje teze pro letošní seminář, na jejíž podporu přikládám vlastní text "Vykořisťovat", text Petra Fideliuse "Řeč komunistické moci" a "Karel Marx Komunista jako náboženský eschatologista" od Murray N. Rothbarda, který vidí paralely mezi marxismem a náboženstvím, respektive herezí.


Tolik tedy moje lingvistické čtení Marxe. Pokud Vás při četbě Manifestu či jiných marxistických spisů napadne jiný způsob, jak je uchopit nebo se s nimi popasovat či vyrovnat, nebo je jenom interpretovat, budu jenom rád.


Na setkání se těší


Marek Tomeček

blog comments powered by Disqus