Úvod
Seminář 2015
Řeč komunistické moci

Řeč komunistické moci

  Petr Fidelius   29. ledna 2015   Ukázat komentáře

SLOVO ÚVODEM

Společnost, ve které žijeme, je poznamenána ustavičným a takřka všudypřítomným působením oficiální propagandy. Rozptýlenému konzumentu se většinou jeví jako amorfní chuchvalec "lží", jejichž jediným smyslem a důvodem je demagogické "ospravedlňování" aktuální stranické politiky; jako podivné "šílenství" jazyka, postaveného do služby momentálním potřebám a zájmům mocenského centra. Oficiální propaganda se takovým způsobem skutečně mnohdy prezentuje, nechceme tuto její tvář popírat. Soustředíme-li se však pouze na tento aspekt, nutně nám unikne její celková stavba logická a myšlenková.

Při pozornějším pohledu zjistíme, že nám oficiální propaganda předkládá podivuhodně ucelený a vnitřně prokomponovaný model společnosti. Vnímavému pozorovateli se tu otvírá...


blog comments powered by Disqus