Úvod
Seminář 2016
Pozvánka

Pozvánka

  Petr Maglia, Dana Dostálková   24. února 2016   Ukázat komentáře

Pozvánka na 19. seminář Stolní filosofické společnosti Horní Blatná, který se koná na hřebeni Krušných hor o víkendu 26. – 28. srpna 2016, se srazem účastníků v pátek od 17 hodin odpoledne v hostinci U Maglii, Majakovského 50, Horní Blatná

Téma: Mít nebo být

Odborný garant: Dana Dostálková, Organizační garant: Petr MagliaVážení přátelé a příznivci stolní filosofie,

do roku 1997 již po devatenácté jako organizační garant semináře zvu všechny zájemce o diskusi u stolu (při pivě či jiné příjemné konsumaci) na filosofická témata. Letos je odborným garantem semináře stolně-filosofická bojovnice a zakládající členka užšího kruhu z 22.8.2007 – od té doby s naše stolně-filosofická činnost řídí Stanovami SFS-HB, když už jsme se dosud neshodli na Manifestu stolní filosofie. Dana pro letošní seminář určila téma "Mít nebo být?", což zní přímo hamletovsky úderně, jedná se ovšem přímo o název knihy jako hlavní doporučené literatury:

Erich Fromm: Mít nebo být. ISBN 80-206-0181-3

Kniha o rozsahu 87 dvoustran / 17,7 MB lze spolehlivě „pomalu“ stáhnout během jedné minuty - doporučuji:

https://www.ulozto.cz/!YdD8YHwM/erich-fromm-mit-nebo-byt-pdf

Myslím, že téma dobře navazuje na překvapivě marxistické loňské téma Marka Tomečka, protože Fromm je označován jako západní marxista, tím se také dostáváme k počátku, protože to byl myslím kamarád Milana Machovce, jehož knihou „Filosofie tváří v tvář zániku“ naše semináře začaly.

Těším se na vás a předávám slovo odbornému garantovi                                                Petr von Platten, 602381286Vážení a milí přátelé,

jako téma letošního semináře bych chtěla použít název knihy Ericha Fromma "Mít nebo být?", která by měla zároveň představovat doporučenou literaturu.

V knize jsem našla myšlenky k tématu, kterým se zaobírám už delší dobu, v zásadě od té doby, kdy se během krize v roce 2008 začalo mluvit o potřebě zvýšení spotřeby a utrácení. Čemuž sice z hlediska ekonomického rozumím a dává to smysl, z hlediska lidského je to ale docela obludnost. Zaujal mě ten rozpor mezi pohledem ekonomickým na jedné straně a lidsky moudrým a odpovědným na druhé straně. Protože zachraňovat ekonomický systém utrácením a zvyšováním již dost přebujelého konzumu lidsky moudré a odpovědné rozhodně není. Zajímavý rozbor toho, proč zvyšování konzumu moudré není, jsem našla právě ve výše uvedené knize.

Co se týče závěrů a cílů, které Fromm ze svých úvah vyvozuje ve třetí části knihy, tam se s autorem trochu rozcházím a připadají mi příliš idealistické. Za sebe bych se zkusila zabývat spíš hledáním toho, proč se náš ekonomický systém tak dalece rozchází s lidským hlediskem a zdravým rozumem. Zdá se, že některé parametry našeho systému nejsou nastaveny úplně optimálně a možná by mělo být provedeno jejich přehodnocení. Při hledání tohoto chybného nastavení systému by pochopení rozdílu mezi existencí v modu vlastnění a existenci v modu bytí mohlo být dobrým vodítkem a ukazatelem žádoucího směru.

Pro ty, kdo ji nestihnou nebo nechtějí číst, bych chtěla nabídnout základní osnovu témat a otázek, kterými bych se na semináři chtěla zabývat:

- způsob vlastnění a způsob bytí jako dva protichůdné způsoby existence a orientace vůči sobě a světu

- příčiny a důsledky konzumního způsobu života

- neomezený růst a neomezená spotřeba

- vztah míry spotřeby a štěstí

- hedonismus a askeze

- etické principy v ekonomii

S pozdravem a přáním krásného a pohodového léta                                                                                  Dana Dostálková

Program 19. semináře SFS-HB

Odborný program pod vedením Dany Dostálkové propukne v sobotu 27. srpna asi v deset hodin v osvědčeném pohostinném prostředí salonku restaurace U Vrány hotelu Bohemia v Horní Blatné na náměstí v barokním stínu kostela Sv. Vavřince, na mně je jen upřesnění organizační.

Při příležitosti semináře s odborným garantem ženou Danou by bylo krásné se sejít opět ve větším počtu, tedy včetně manželek s případnými dětmi – Dano a ostatní z užšího kruhu, pozvěte prosím kamarádky či kamarády stolní filosofií dosud třeba vůbec nepoznamenané. Představuji si stanový tábor s dětským programem a se stále doutnajícím ohništěm.

Pátek

Zvu všechny zájemce o stolní filosofii a jejich kamarády k setkání již v pátek odpoledne v domě a v přilehlých zahradách na adrese Majakovského 50, to je první dům za železničním viaduktem v Horní Blatné na silnici ve směru k hraničním obcím Potůčky / Johanngeorgenstadt. Budeme se na horském vzduchu občerstvovat, bilancovat dosavadní stolně filosofické úsilí a domlouvat program pro následující dny. Nabízím ubytování s omezeným komfortem v domě, pro zatvrzelé trampy také ve stodole či ve stanech v přilehlých zahradách, vlastní spacák je vhodný, není však podmínkou. Náročnější zájemce o ubytování odkazuji na on-line možnosti (prosím neodkládat) objednání noclehů v místních hotelech a penzionech mých kamarádů.

Sobota

Pozvolné procítání, čajování – kafování, nabírání sil k vlastní stolně-filosofické práci přes den, večer tradiční ples Stolní filosofické společnosti Horní Blatná.

Neděle

Pozvolné procítání, čajování – kafování, nabírání sil k návratu do běžného životního provozu, případně k závěrům ze včerejška a k plánům do budoucna.

Těším se na příspěvky a na přihlášky k účasti do 12.8.2016            Srdečně Petr Maglia, organizační garant


blog comments powered by Disqus