Úvod
Seminář 2009
Puzzle a puzzlíky

Puzzle a puzzlíky

  David Maglia   29. dubna 2009   Ukázat komentáře


Puzzle a puzzlíky

Celý text včetně obrázků si ve formátu Microsoft Word můžete stáhnout zde:


 http://www.blatna-cz.com/texts/SFS12_DM_Puzzle_a_puzzliky.doc

Vážení přátelé,

Ano skutečně, můj příspěvek bude o puzzlích. Komu to připadá infantilní, má pravdu. Ale co více zapadá a co lépe navazuje než jednotlivé dílky skládačky. Když je k tomu i pěkný obrázek, je o zábavu postaráno na dlouhé hodiny. Navíc to podporuje myšlení, neškodí životnímu prostředí, nestojí mnoho peněz a nedělá kravál. Skládač si může pustit rozhlasovou hru, zprávy nebo pěknou muziku a pak ze skládání stane přímo léčebná kúra.

Princip – klasické puzzle
Puzzle je desková hra - skládačka. Nějaký obrázek na tvrdém kartonu je rozřezán na malé dílky a ty jsou pomíchány. Cílem je složit původní obrázek. Dílky patřící k sobě do sebe přesně zapadají. A nejen to – zpravidla neexistují dva dílky, které by do sebe zapadly a přitom k osobě nepatří. Výsledný obrázek má kompaktní tvar – zpravidla čtverec či obdélník, ale existují též kruhy a jiné tvary (mapa ČR, kůň, auto).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Puzzle


Zapadání puzzlíků
Puzzle jsou asi „jezapadávavější“ hračka. Zapadání je zde téměř dokonalé a zároveň je principem hry. Podstatou je zapadání jednotlivých dílků. U klasických puzzlů zapadají do sebe vždy a POUZE dílky, které k sobě patří. Je to tedy odlišné zapadání, než např. u stavebnice lego, kde do sebe zapadá (lze navázat) většina dílků stavebnice a dokonce do sebe můžou zapadnou několika způsoby. Zle potom dosáhnout různých tvarů. V klasických puzzlých lze dosáhnout pouze jednoho tvaru. Vlastně byl na začátku tvar, který je rozložen a naším úkolem je ho opět složit. Tím pádem vzniká otázka, zda se vůbec jedná o zapadání. Když rozbijeme hrnek, vzniklé střepy do sebe také přesně zapadají a - stejným způsobem jako u puzzlů - zapadají do sebe pouze střepy, které k sobě patří. U rozbitého hrnku nás ale nenapadá mluvit o tom, že střepy do sebe zapadají – je to nasnadě.
Pokud jsme však archeolog a sbíráme na poli různé střepy, je tomu jinak. Zkoušíme je dát nějakým způsobem dohromady a podaří-li se to, mluvíme o zapadání (střepy do sebe zapadly). Odbočka: stejným způsobem mluvíme o zapadání, když rekonstruujeme příběh, z něhož známe pouze indicie. Příběh sám byl ale před tím celek, a kdybychom ho prožili sami a měli ho ještě v dobré paměti, asi by nás nenapadlo mluvit o zapadání. (Př. Ráno jsem v 6.30 vstal, v 6.40 jsem byl již oblečen, v 6.48 jsem stihnul autobus a v 7,28 jsem si píchnul příchod – hle jak to do sebe krásně zapadá...) Podstatné pro mluvení o zapadání v tomto druhu (naplnění toho pojmu) je tedy asi to, kdy se ke skládané skutečnosti dostaneme.
Shrnutí:
Zapadání hraček existuje dvojí:
· Zapadání č. 1 - zapadají do sebe různé části hračky, při čemž lze docílit různých tvarů, představujících různé věci (Lego, Duplo, vláčky, kostky) – zapadání č.1
· Zapadání č. 2 - zapadají do sebe pouze ty části, které k sobě patří v rámci předem určeného tvaru (puzzle, ikea) – zapadání č.2

Zastavme se ještě u specifického zapadání puzzlů. Tím, že víme, že do sebe zapadají pouze části, které k sobě patří (krom tvaru to kontrolujeme i obrázkem), máme jistotu, že pokud dva díly do sebe zapadly, posunuli jsme se ve hře do předu – možnost chyby je minimální. To je též specifikum klasických puzzlí a dle mého názoru i důvod oblíbenosti této hry. V každém okamžiku vím, kde jsem, co jsem již vytvořil a přibližně jak daleko jsem od cíle. Zároveň to definuje okruh lidí, které budou puzzle bavit a do jisté míry i odpovídá na otázku, proč se klasické puzzle nenechaly vytlačit nějakým svým „rozšířením“.

Rozšíření
Puzzle jsou převzaté slovo z angličtiny, kde tento výraz znamená jakoukoliv skládačku. Českému významu odpovídá anglické upřesnění jigsaw puzzle. Anglický výraz puzzle nás přivede i na zobecnění českého pojmu – zobecněné puzzle:
Kostky
Každý zná z dětství dřevěné kostky, které mají na stranách nalepené rozstříhané fotky. Skládáním kostek složíme celý obrázek. Výhoda je, že kostka má 6 ploch a zpravidla jsou polepeny všechny. Je možno tedy složit 6 různých obrázků.
Dalším rozšířením tohoto principu by mohlo být při použití jiných útvarů než kostek, které však na sebe dokáží „navázat“. V úvahu přichází kvádr: lze složit 6 obrázků různých velikostí, ale dojde ke zjednodušení složení – zle dávat k sobě pouze stejně dlouhé strany kvádru.
Hranol s trojúhelníkovou základnou: základny lze skládat klasicky, ale při skládání na plochy hran se lze dívat na obrázek pouze po úhlem 45 stupňů. Zároveň pod úhlem 45 stupňů z opačné strany skládáme jiný obrázek. Podobného efektu se využívá při výrobě hologramů. Chtělo by to asi příklad / obrázek.
Existují jiné tvary?

Stejné tvary dílků
Důvod proč mají puzzle různý tvar je popsán výše. Pokud by všechny dílky měly stejný tvar, je možné puzzle skládat různým způsobem. Je tedy nutné, orientovat se pouze podle obrázku, který má vzniknout. Možností složení je nepoměrně více, protože dle tvarů hran nelze dílky třídit. Odpadá též jistota, zda postupujeme dobře. Praktickým příkladem byly puzzle krtečka z mého dětství, bohužel je již nemám, takže nepředvedu, ale bylo to hrozné…
Možné je představit si i puzzle které nemají stejné tvary dílků, ale tvarů je omezená množina. Např. celá stavebnice z 500 dílků může mít 4 tvary dílků.
Puzzle – stejné tvary – jeden tvar

Puzzle – stejné tvary – jeden tvar, jedna orientace


Puzzle – skupiny tvarů – 3 tvary

Stejné tvary dílků, bez jednoznačného obrázku
Dalším zobecněním předešlého jsou hry, kdy puzzle mají stejný tvar a zároveň není definován / známý výsledný obrazec, který má zvniknout. Tyto puzzle nabízejí mnoho variant her:
1. Puzzle autodráha: na každém puzzlíku je naznačena silnice: přímá od hrany ke hraně, zatáčka, křižovatka, dvě zatáčky, konec cesty... Puzzle se staví tak, aby silnice navazovaly. Účelem je postavit co největší polochu silnic a křižovatek. Na ploše si lze poté hrát s autama – existuje viděl jsem vyrobené z překližky.
2. Skutečná autodráha: lze si představit autodráhu, která se neprodává jako rozložený výsledný tvar, ale jako puzzle – jednotlivé díly. Různým skládáním a přesunováním by bylo možno dosáhnout různých okruhů a velikosti autodráhy, která by byla skutečně funkční. (Částečně splňují vláčky, ale tam už se těžko mluví o puzzlých) Takovou hru jsem nikdy neviděl a nevím zda existuje.
3. Hlavolam „patnáctka“: ve čtvercovém poli 4x4 je vloženo 15 kostiček a jedno pole je ponecháno volné. Do volného pole lze přesouvat políčka z okolí. Účelem je různým přesouváním docílit smysluplného obrázku. Klasická patnáctka má kostičky očíslovány 1- 15, je tedy předem jasné, jaký tvar má vzniknout. Rozšířením může být, kdy obrázkem není předem jasný, ale je třeba ho z kousků vytvořit. Existuje viděl jsem.
4. ETERNITY (Eternity 2), kombinatorická hra, kde jsou čtvercové puzzle stejného tvaru a obrázek (řešení) je neznámý. Obrázek se skládá s goniometrických obrazců, které musí splňovat určitá kritéria. Je zajištěna jednoznačnost řešení, ale je velmi těžké na něj přijít. Na toho, kdo přijde na řešení jako první, čeká odměna 2 mil dolorů, ještě se to nikomu nepovedlo. http://www.eternityii.com/ ( http://cz.eternityii.com/try-eternity2-online/ http://www.people.cz/mag/cs/articles-detail/aid-11596

Prostorové puzzle
Puzzleball – někdy se již označuje za 3d puzzle, ale jedná se o 2d puzzle, které se však neskládají na plochu, ale na sféru. Jedná se o lehké rozšíření, zajímavé asi proto, že se dá vytvořit zeměkoule (politická / geografická mapa).
Puzzle ball má ve znaku encyklopedie „Wikipedie“ – dobrý příklad analogie „zapadání“ k „zapadání“ znalostí.
3d Puzzle prostorové
Kostry (dřevotřískové) dřevotřískové skládačky, kdy se z předřezané dřevotřísky vylamují tvary a ty potom skládají dle předlohy (ještěři, dopravní prostředky). Je už na hranici puzzlovství. Zda je budeme stále považovat za puzzle nechám na každém.
3d Puzzle prostorové – pěnové puzzle. Dílky s potiskem na jedné straně se skládají jako klasické puzzle a zároveň diagonálně do prostoru buď kolmo na sebe (tvoří kříž) nebo do úhlu (tvoří L).
Tyto puzzle jsou skutečným pokusem o trojrozměrné puzzle s uchováním si základních vlastností klasických puzzlí. Výrobce se ale musí vyrovnat se dvěma problémy:
a) Aby puzzle držely po hromadě v prostoru je třeba pěnové hmoty a určité tloušťky dílků. Hrana dílků musí být při skládání puzzlů do prostoru někde viditelná a více či méně ruší – to z principu není možné odstranit. Leda že by se na hrany dílků též lepil obrázek a s hranou by se začalo počítat do celkového 3d modelu (obrázku). Tento problém se minimalizuje u puzzleballu.
b) Z technologických důvodů se nedodržuje pravidlo zapadání č.1. Tím se mění charakter puzzlů viz. výše.

Protože oba problémy působí současně, není zřejmě technologicky jednoduché vyřešit a vyrobit „pěkné 3d puzzle“. Vše, co je běžně v prodeji, trpí v různé míře oběma nedostatky. Kvůli nedostatečnému zapadání (č.1) 3d puzzle patrně nevytlačily klasické puzzle.
Navíc 3d pěnové puzzle stále kopírují pouze tvar modelu, který se skládá. Neskládá se hmota modelu, pouze sféra. Přísně matematicky se tedy jedná stále o 2d puzzle na nerovném (členitém, hodně členitém) podkladu, jako u puzzleballu.

Pokusme se domyslet, jak by měli vypadat skutečné 3d puzzle. Neskládali pouze povrch modelu, ale i jeho vnitřek. Samozřejmě musíme uvažovat pouze modely, kde to má smysl, např. dětský dům: u skutečných 3d puzzlů bychom skládaly jak obálku domu, tak třeba vnitřek domečku – pokojíčky, lidi a vybavení (domeček pro panenky).
Taková stavebnice by se začala výrazně podobat Legu ale navíc by pohledové hrany kostiček měly být s obrázkem (malované) a kostičky by měly do sebe zapadat pouze jedním způsobem. Takové skládačky již existují (auta, letadla, lodě), ale nikdo o nich nemluví jako o 3d puzzlí.
Lego je tedy do jisté míry zobecněním 3d puzzlů s odlišným druhem zapadání (číslo 1).
Takové skutečné 3d puzzle by v současné době prostorových tiskáren sice šlo vyrobit, nějakou sériovou výrobu si lze představit však jen těžko.

Z uvedeného plyne, že puzzle jsou pevně spjaty se svojí plochou 2d strukturou. Jejich plochost je jim do té míry vlastní, že když se snažíme nějak je dostat do prostoru, dostaneme buď nesmysl, nebo úplně jinou hračku.


Jak to říznout ?
Jak už bylo vidět i výše, nařezat se dají dílky různým způsobem. V klasických puzzlích platí, že každý dílek je svým způsobem originál, protože svým tvarem pasuje pouze na svoje místo.
Tím ale není dán jednoznačný tvar. Jak je vidět dále, tvary řezů můžou být velmi různé:
Z posledních dvou obrázků je zřejmé, že tvar dílků lze využít pro zdůraznění tvaru motivu v obrázku, respektive dá se využít řezu pro vytvoření či dotvoření kresby na obrázku. Zde se vlastně otevírá nová plocha výtvarnou stránku puzzlíků. Motivy na obráku a motiv řezu by se dal i kombinovat.
Více o řezech: http://imagestore.justtemplateit.co.uk/jigthings/jigsaw-puzzle-manufacturers.htm


Chybějící dílek
Když nedej bože zjistíme, že nám nějaký dílek chybí, musíme ho doplnit. Pokud máme k dispozici předlohu, sestavíme dílky související s chybícím dílkem na předlohu do místa, kde barva a vzor předlohy nejlépe odpovídá vzoru na chybějícím dílku. Tužkou vykreslíme dle dílků okolních přesný tvar chybějícího dílku na předlohu. Předlohu nalepíme na karton stejné výšky jako jsou dílky samotné. Po zaschnutí lepidla vystřihneme námi zhotovený nový náhradní dílek. Pokud máme předlohu 1:1, získáme tím věrnou kopii původního dílku.
Pokud předlohu nemáme nebo ji nelze použít, lze udělat barevnou kopii dílků okolních na fotopapír, přilepit na karton a pokusit se vystřihnout chybějící díl stejnám způsobem jako z předlohy.
Pokud nemáme ani k dispozici kopírku, nezbude než náhradní dílek domalovat (přelakovat). Taková náhrada je ovšem většinou méně kvalitní.

Rarity, speciality, zajímavosti

Shmuzzle
Všechny dílky mají stejný tvar, ale existuje pouze jeden způsob, jak je dát dohromady. Vymyslel M. C. Escher v roce 1976: http://shmuzzles.com/ - na www je online hra, kde lze zkoušet:
Kluby
Velká Británie http://www.jigsaw-puzzle-club.co.uk/
USA http://www.jigsaw-puzzle.org/index.html

On-line hra
http://www.puzzle-online.cz/

Podložka na puzzle:
Pomocník pro fanoušky puzzle. Podložka nabízí pracovní plochu pro motivy od 1000 až do 3000 dílků. Puzzle se skládají přímo na nesmekavém filzu, který je možné spolu s rozdělanou skládačkou natočit na nafukovací plastikovou roli a připevnit gumovými pásky. Puzzle se takto mohou bezpečně, se značnou úsporou místa odložit a přechovávat.
Puzzle Život - Největší prodávané puzzle na světě – 400 hodin
Rozměr: 428 x 157 cm Počet dílků: 24000 Výrobce: EDUCA Cena: 4999,- Kč
http://www.puzzleshop.cz/d-1545-puzzle-24000-zivot-nejvetsi-puzzle-na-svete-educa.html
http://www.artgame.com/zoom/life.html
http://www.worldslargestpuzzle.com/purchase.html
1 076 280 dílků - nový světový rekord ve velikosti puzzle
12.Říjen 2008
Přibližně 15 tisíc příznivců puzzle se sešlo 28.9.2008 ve městě Ravensburg a sestavili společně největší puzzle na světě o velikosti 1 076 280 dílků. Tento výkon bude zapsán v Guinessově knize rekordů. Původní rekord 212 000 dílků ze Singapuru je z roku 2002.

Puzzle z 1 076 280 dílků zabraly připližně 600 metrů čtverečních a zaplnily téměř celé náměstí. Stavba probíhala od 11:00 do 15:45. Puzzle byly dokončeny pouhých 15 minut před koncem akce. Tým 200 dobrovolníků rozdělil více než 4000 částí po 252 dílcích.

Celou akci pořádala společnost Ravensburger při příležitosti 125. výročí své existence. Podrobné informace z celé akce naleznete na www.millionenpuzzle.com (německy)


Měsíční víla 500D – Brilliant
http://www.puzzleshop.cz/d-2008-500-mesicni-vila-500d-brilliant-ravensburger.html

Perfalock
Puzzle Perfalock je novinka mezi klasickými deskovými puzzlemi. Vypolštářované, nádherně barevné kusy drží pevně u sebe, aniž by potřebovali jakékoliv lepidlo. Jednotlivé dílky zapadají do sebe a vytvářejí ostrý a hladký obraz. Můžete je tedy pohodlně vzít a přenést na jiné místo stejně jako koberec. Perfalock jsou nádherné pověšené na stěně. Puzzle Perfalock jsou vyrobeny z pružné kvalitní pěny a drží při sobě tak pevně, že i šev je sotva viditelný.

Svítící puzzle Starline
Nová kolekce deskových puzzle Starline ohromuje ve dne i v noci. Ve dne vidíte normální barevný obrázek, v noci ale obrázek sám nádherně svítí a odhaluje svoji noční tvář. Na stěně u postele se na svítící puzzle Starline budete dívat tak dlouho, dokud neusnete :)

blog comments powered by Disqus