Úvod
Seminář 2009
EX POST: ad.PM Stáří a šifry transcedence z 11.8. 2009

EX POST: ad.PM Stáří a šifry transcedence z 11.8. 2009

  Petr Pasz   26. srpna 2009   Ukázat komentáře

Ve Vašem sporu s Davidem ohledně výroku " Co je bez chvění, není pevné " stojím na Vaší straně, pane Petře. Jen zdánlivý protiklad pojmů chvění a pevnost bez hlubšího nazření může vést k tomu, že tento výrok můžeme považovat za nelogický. Rovněž tak vnímat  ho bez souzvislosti, t. j. bez znalosti díla Vladimíra Holana a Tomáše Halíka považuji za poněkud troufalé. Tento výrok je jistě mnohokrát prožitou a mnohokrát ověřenou skutečností vyplývající z životní moudrosti pánů Holana a Halíka. I vy pane Petře uvádíte do logického vztahu pojmy chvění a pevnost na poli fyziky.


K analýze jazyka, konzistentnosti a pravdivosti myšlení.

Ať  rozebíráme jazyk, jeho vyjadřovací schopnost, gramatologii jak chcete a z kterékoli strany chcete, dostanete se důslednou analýzou jazyka až ke kořenům jazyka, za které logickou analýzou nelze jít. Sám se jazykem už 20 let živím, tak jsem měl hodně příležitostí o těchto věcech přemýšlet.

Logika je věc výborná, čistá. Ovšem život se logikou příliš neřídí. Svět a příroda, logika a rozumová důslednost přispívají k poznání, chcete-li i objektivnímu, ovšem kolotání životů pravidla a dohody porušuje a je často paradoxní a absurdní, přičemž mnozí lidé - a je jich většina, se řídí svými instinkty, vůlí, pocity, city, vášněmi a touhami, při hypertrofním egu, které se naží prosadit, za všech okolností, bez ohledu na jiné, se sebestředností a egoismem.

Co se týče systémovosti filosofického navazování a zapadání je chvályhodné velebit bezrozpornost, kochat se konzistentností věcí a poznávání, ovšem nelze zapomínat na odvrácenou tvář těchto jevů - na destruktivnost, nejednoznačnost vztahu k sobě, života, který se mnohdy vší logice vzpírá. Pěstování porozumění oběma těmto stranám budiž pochváleno.

Filosofie není věda, nýbrž disciplína, která má úžasnou vypovídací schopnost o mnohém konkrétním a obecném.

Vyjádření celé skutrečnosti, celé pravdy, stojí mimo schopnosti jednotlivců, týmů, národů i lidstva. Jen pýcha, neskromnost a nedostatek pokory před kosmem i vlastním nitrem si může myslet opak.


Uvádíte, pane Petře, své úvahy, týkající se filosofie v době nedávné i současné. I své osobní zkušenosti. Ve zkušenostech se přídám - jako vy, mám zkušenosti s navazováním a zapadáním ze studia - absolutorium Vysoké školy ekonomické i z práce - programování a obslulha počítačů v období cca 10 let, čili jak teoreticky tak prakticky. 

O mém vztahu  k filosofii - filosofické sentence a úvahy jsem slýchal snad od kočártku, za což vděčím otci a jeho přátelům. Tito hlavně mohou za orientaci k filosfii a duchovnímu.

P. Tomáš Halík  je čtenářem stránek našeho FK a pochválil je, čímž nám jako nesporná intelektulální autorita u nás udělal radost

Rozdíl mezi modernou a hlavním myšlenkovým proudem ve filosofii, jak jste to nazval, bych neviděl dramaticky.

 

Váš                                                                                                                                                                                             Petr Pasz

Filosofický klub 2008

blog comments powered by Disqus