Úvod
Seminář 2007
Vyrovnání s minulostí - úvodní slovo k tématu 10.semináře SFS-HB

Vyrovnání s minulostí - úvodní slovo k tématu 10.semináře SFS-HB

  Petr Maglia   09. listopadu 2006   Ukázat komentáře

Petr Maglia: VYROVNÁNÍ S MINULOSTÍ - úvodní slovo k tématu 10.semináře SFS-HB 2007 (Příloha 1 Zprávy z 9.semináře SFS-HB, vydané dne 7.11.2006) Již při slavnostní volbě odborného garanta pro 10 tý seminář SFS-HB v roce 2007 bylo mnou uváděné téma předmětem pochybností jako příliš niterně osobní na straně jedné a příliš odtažité pro nepamětníky na straně druhé. Tedy si zodpovídám následující otázky (které položila Dana): S ČÍM SE VYROVNÁVAT? Vyrovnání s vlastní minulostí připadá asi v úvahu v případě, když se zjistí nevyrovnanost, když v různých souvislostech vyplavou vzpomínka/y, zkušenosti či vlastní činy, jejichž význam se v čase proměnil, takže je vhodné se k jejich hodnocení vrátit, nebo (častěji) jsem své dřívější chování či jednání ještě vůbec nehodnotil, prostě jsem si žil bez pokusů o vysvětlení či zdůvodnění svého jednání, nebo (nejdůležitější) mám špatné svědomí a něco potřebuji odčinit, tedy potřeba sebepotvrzení či pokání (zahrnující přiznání, lítost, omluvu a prosbu o odpuštění). Přitom se jedná o zvnějšku nevynutitelné jednání, jde o vnitřní proměnu člověka, která je pro jiné lidi zajímavá buď uměleckým zpracováním (nejčastěji varianty osobního selhání či nezralosti v mezilidských vztazích), nebo tím, že se jedná, sice o vnitřní, ale o problém mnoha lidí, generační či vícegenerační zatížení nesprávným chováním či jednáním (např.nacistická či komunistická minulost v Evropě či v Asii, otrokářská, rasistická či kuklucklanská minulost v USA, nově možná drogová minulost, ale i vyrovnání se změnami aktuálních politických postojů, ztráta důvěry v dříve uznávané osobnosti, vnímaná jako zrada vlastního přesvědčení). PROČ SE S TÍM VYROVNÁVAT? V mých pokusech o vyrovnání s vlastním chováním v minulosti, jsem si zformuloval tyto důvody v následujícím pořadí významnosti pro mě: - Snaha vyznat se sám v sobě, najít v tříšti vzpomínek zpětně jednotící linii k vysvětlení toho, jaký jsem, k čemu jsem dospěl, jaké jsou moje hodnotové priority, z nichž vychází moje chování a jednání, případně si priority aktualizovat, stát se lepším, očekávat buď vnitřní proměnu nebo alespoň zklidnění formulací (tedy nalézáním) jednoty a společného světa s mým vnitřním. - Přispět k tomu, abych se mým blízkým stal ještě bližším, aby při péči o vztahy s mými blízkými, v úsilí o společný svět s nimi, nebyla překážkou moje vlastní neschopnost sdělovat to podstatné o sobě. (Přitom nezanedbatelnou námitkou jsou škody na fungujících vztazích ztrátou iluzí, na tom myslím spočívala v minulém století „moudrost“ manželských rad doktora Plzáka.) - Inspirovat jakéhokoliv čtenáře vyrovnání s mojí minulostí k zamyšlení, je-li taková inventura aktuální i pro něho, přispět ke kvalitě mezilidských vztahů obecně nabídkou možného postupu. - Vytvořit si pořádek pro přemýšlení, jak bych mohl přispět k jednotlivým konkrétním společně sdíleným tématům vyrovnání s minulostí. JAK TO VYROVNÁNÍ PROVÁDĚT? Na základě poctivé reflexe, co nejupřímnějšího vhledu do mého dosavadního života, tedy subjektivně nejpravdivějšího, pokud možno oproštěného od sebeklamu a sebeprojekce, případně sledováním podobných snah jiných lidí a hodnocením úspěšnosti jejich postupu v jejich problémech, s nimiž se vyrovnávají. Váš Petr Maglia odborný garant 10.semináře SFS-HB Připojuji můj příspěvek k tématu - vyrovnání s vlastní komunistickou minulostí, od vážených členů společnosti a přátel stolní filosofie očekávám další odvážná témata a těším se na společné vypořádávání se s minulostí opět v létě v Horní Blatné na hřebeni Krušných hor poslední víkend v červenci od pátku 27.7. do neděle 29.7.2007.

blog comments powered by Disqus