Úvod
Seminář 2007
Pohled ze Slovenska

Pohled ze Slovenska

  Miro Klobučník, SÚPN   24. července 2007   Ukázat komentáře

Original Message ----
Vážený pane doktore Klobučniku,


děkuji za zprávu a blahopřeji k možnosti oslovit veřejnost příspěvky v týdeníku DOMINO EFEKT: K Vašemu článku v č.27/2007 na str.24-25 podotýkám, že Slovenská (katolická) církev přestala reagovat na skutečné výzvy doby, protože se nechala zhýčkat posttotalitním státem, zatímco Česká katolická církev rozhodně hýčkána posttotalitním státem není, a přitom má podobný problém, upozorňuji např.na článek českého faráře - Václav Vacek: Vyrovnání s minulostí (viz http://www.getsemany.cz/node/1114 ), informoval též týdeník Respekt č.19/2007. Nerozumím dostatečně Vašemu závěru: "Současná Evropa, ve které probíhá soutěž multikultur, očekává, že se v ní zjeví boží synové. Když k tomu nedojde, vyfabrikuje si je sama. A to pro křesťanství nemusí dobře dopadnout."


Z Vaší zprávy usuzuji, že na náš 10.seminář SFS-HB příští víkend 27.až 29.7.2007 z důvodu zaneprázdněnosti bohužel nedorazíte. To je mi líto, protože by mě zajímal Váš názor profesionála na můj příspěvek, kterým poukazuji fakticky i formálně na podobnost morální viny Němců za nacismus a Čechů za komunismus.


 


Sent: Tuesday, July 24, 2007 1:05 PM


Dobrý deň pán Maglia,


Ďakujem za Váš E-mail, ktorý obsahuje viacero závažných otázok resp. podnetov na zamyslenie a diskusiu. Pokúsim sa na ne čo najúprimnejšie zareagovať:


1)      K môjmu vyjadreniu o božích synoch – ide o výťah z biblie. Sv. Pavol sa obrátil na Rimanov-prvýkch kresťanov s týmto prorctvom: „...Stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. (Rim, 8, 18)“. Vysvetlenie k môjmu článku: Ak slovenská katolícka cirkev bude pokračovať v tom, čo robí doteraz, udusí v sebe kohokoľvek, kto chce konať spravodlivo. Potom nebude cirkev s Bohom ale proti nemu a príde na ňu trest v podobe egyptských rán (Exodus).  Ale to isté píše aj Vacek. V tomto kontexte vidím aj udalosti po máji 1945 do novembra 1989.  Pretože to , čo slovenská katolícka cirkev predvádzala v rokoch 1938 – 1945 bolo podobné jeruzalemským levitom v časoch Herodesa Veľkého. Aj tamtí spolupracovali s tyraniov.


2)      Že aj česká katolícka cirkev má problém s vyrovanním sa z minulosťou , hoci nie je zhýčkaná posttotalitným štátom: Súhlasím s Vacekom. Ale problém vidím v samej podstate potridentského katolicizmu – dôraz na formu, kvantitu. Katolicizmus sa stal iba konfesiou a niečim na spôsob národnej príslušnosti. Preto sme horliví za literu a príslušnosť k organizácii, pritom ignorujeme Ducha (pravdu). Deformujeme Kristovo „Nech pravá ruka nevie, čo robí ľavá!“ Pre ochranu falošného obrazu o katolíckej cirkvi, sme ochotní zatĺkať a ignorovať negatíva, ktorá sa v cirkvi akumulujú. Špecifický problém Slovenska je naviac v tom, že vysoký resp. vyšší klérus si naďalej v sebe živý kastovnícky princíp. Považujú sa za výlučných. Keď za nimi prídete s nejakou naliehovaou vecou, dajú Vám navedomie, že ich obťažujete. Biskup, dekan, farár sa nepýtajú tých povoľaných (veriacich pracujúcich v danej problematike) ako to skutočnosti je, ale obklopujú sa prospechármi.


3)      Na váš názor , kterým poukazujete  fakticky i formálně na podobnost morální viny Němců za nacismus a Čechů za komunismus: a nastoľujete komplikovanější otázku morální viny Slováků na fašismus, za komunismus a za nacionalismus., odpovedám: Povojnovú podporu Čechov komunizmu a podporu prvej Slovenskej republiky národnemu socializmu odvodzujem z rovnakého motívu: skúsenosť  s ohrozením existencie národa: Čechy ohrozené 1938 zo strany Nemecka – Mníchovská zrada a následný protektorát; Slovensko zo strany Maďarska – Viedenská arbitráž, Malá vojna.   Praha v komunizme videla záchranu pred Nemeckom a Bratislava v nacizme záchranu pred pomaďarčením.


Politické elity oboch národov aj keď v iných časoch (1939 a 1946) sa zachovali rovnako: nekriticky voči svojmu „záchrancovi – osloboditeľovi“.


 


S pozdravom


Miro Klobučník


(pozn.pm: pracovník Slovenského ústavu paměti národa)

blog comments powered by Disqus