Úvod
Seminář 2006
Zpráva z 9.semináře SFS-HB 28.7.- 30.7.2006

Zpráva z 9.semináře SFS-HB 28.7.- 30.7.2006

  Petr Maglia   09. listopadu 2006   Ukázat komentáře

V Kladně dne 7.11.2006

Petr Maglia:
Zpráva z 9.semináře SFS_HB
konaném 28.7.- 30.7.2006
na téma
ABSURDITA A REVOLTA

Resumé:
Díky přívětivé atmosféře chalupářského hostince „U Pilota“, zásluhou osvěžující vody horského koupaliště, slunce na věčném sněhu Sněžných jam na úbočí i rozhledu z rozhledny na vrcholu Blatenského vrchu nad Horní Blatnou na hřebenu Krušných hor, tím vším a dalším bylo možné úžasné nasazení všech zúčastněných,
takže
program devátého semináře stolní filosofie byl naplněn!

Téma oslovilo nejen ostřílené borce stolní filosofie, ale zasedli i noví stolní bojovníci. Hrdé diplomy, spojené s doživotní vědeckou hodností „Člen SFS-HB“, si udělila po zásluze Vědecká rada oboru stolní filosofie ve složení:

Původní kádr:
Dana Dostálková, Jan Kopál, virt.Jindra Konečný(zastoupený P.Magliou),
Jana Magliová a Petr Maglia, Pavel Maglia, Michal Maglia, David Maglia,
Karel Moravec, Dušan Šimek, Barbora Úlehlová a Josef Úlehla.
Nová krev:
Michaela Moravcová, Veronika Mistrová a Martin Vrba, Antonín Šolc.


Z průběhu seminárního setkání zaznamenáváme
(kompletní studijní materiál včetně digitální fotodokumentace je váženým zájemcům k dispozici v archivu SFS_HB u předsedy stálých orgánů, kompletní archiv od r.1998 všech dosavadních textů a vybraných snímků je k nalezení na www.blatna-cz.com )


Pátek
V pátek se účastníci postupně ze všech stran sešli v chalupě „U Magliů“, aby se po tradičním přivítání a nezbytném ubytování přesunuli za zeď do chalupářského hostince „U Pilota“, kde se po dalším přivítání a příslušném posilnění už mohli věnovali stolně-filosofické práci, takže odborný program propuknul.

Program:
Bilancování – Manifest Stolní Filosofie

Prvním bodem programu byl tradiční pokus o bilancování předešlých seminářů, aby ten nadcházející jim stál filosoficky po machovcovsku na hlavě. Byly připomenuty alespoň tři osobnosti dosavadního životaběhu stolní filosofické společnosti:

Milan Machovec:
V r.1978 nové vydání knihy M.Machovce „Filosofie tváří v tvář zániku“ bylo inspirací pro vznik SFS-HB. V této souvislosti se zapisovatel svěřil se vzpomínkami na osobní setkání s mistrem před a po konání prvního semináře a upozornil případné zájemce o zajímavé detaily z mistrova života, že v Praze r.2006 vydal Filip Tomáš – Akropolis knihu „Mistr dialogu Milan Machovec. Sborník k nedožitým osmdesátinám českého filosofa.“ 2. opravené vydání na 376 stranách tvoří šestatřicet textů a podrobná biliografie, včetně informace o autorech příspěvků (např.Balabán, Beth, Bondy, Fromm, Kohák, Pithart, L.Procházková, Smolík, Sobotka, Šiklová, Šimsa a další).

Jaromír Neumann
Prof. J.Neumann, DrSc. byl odborným garantem prvního semináře, oporou zapisovatele a jeho neúnavným oponentem z barokně filosoficko-uměleckých pozic. Jako osobní přítel svého vrstevníka M.Machovce i L.Hejdánka a pamětník poválečné postmoderny dále prof.Neumann uplatnil svoji umělecko-historickou moudrost na semináři v r.2001 na téma MODERNA A POSTMODERNA, jeho vzrušující přednáška „Postmoderna: jak ji vidím a co mi dává“ byla bohužel zřejmě posledním veřejným vystoupením prof.Neumanna, zemřel téhož roku 26.10.2001, protože se nešetřil, i když o své dlouholeté zákeřné nemoci dobře věděl. Tím cennější je dosud jediný tištěný sborník ze semináře, který vydala SFS-HB r.2001 jako svou 1.publikaci zásluhou Dušana Šimka, odborného garanta semináře 2001. Stále aktuální je snaha vydat z pozůstalosti prof.Neumanna prakticky hotovou monografii „Brandl“, druhé životní dílo autora, který se zapsal do světové umělecko-historické literatury monografií „České baroko“.

Václav Bělohradský
S texty prof.Bělohradského se zapisovatel podrobněji seznámil na adrese http://www.tady.cz/hawkmoon/ koncem roku 2002, a to v souvislosti prací na zprávě z 12.9.2002 ze 5.semináře 2002 „Řád diskursu“, kde bylo vyhlášeno i téma následujícího 6.semináře 2003 „Umění a kýč“. Vedle slavného disidenta, filosofa a publicisty se zapisovatel oprávněně cítil málo kompetentní, přesto si dovolil poslat své výhrady prof.Bělohradskému k textům některých esejů, protože mu připadaly lacině politicky i filosoficky provokativní. Ze strany významného filosofa se mi dostalo překvapivě milé odpovědi, v níž byla polemika laika laskavě uváděna na pravou míru a která obsahovala v závěru hřejivé povzbuzení – cituji prof.Bělohradského:
„Přeji hodně radosti ve vaší stolní společnosti.
Filosofie je konverzace u stolu, je to „convivialita“, proto vaše filosofování je sůl oboru.“ !!!
Následovala krátká e-mailová výměna názorů na pojmy mezi laikem a odborníkem, která brzy utichla s tím, že prof.Bělohradský nevyloučil svoji příležitostnou účast na semináři naší stolní filosofické společnosti v budoucnu a já jsem vyjádřil přání, aby se prof.Bělohradský příležitostně vyjádřil k Manifestu stolní filosofie, když nemyslí ironicky, že naše filosofování je solí oboru.
K další výměně e-mailů s prof.Bělohradským došlo v tomto roce 2006, když jsem na výše uvedené adrese našel jeho esej „Kdo filosofuje“, která je podle mě naplněním mého přání z konce roku 2002 a nově nasvětluje význam stolní filosofie – prof.Bělohradský reagoval vstřícně, i když též trochu dotčeně, protože mnou vzývaný text vydal již před rokem. V další výměně prof.Bělohradský připustil, že je v řádu jeho úvah, když text pronikne do našeho stolně-filosofického segmentu veřejného prostoru mimo svůj institucemi určený čas, včetně mého horlení pro společný svět, které prof.Bělohradský doplňuje termínem „societa trasparente“ – průhledná společnost, a znovu potvrzuje svoji budoucí příležitostnou účast na našem stolním filosofování, dokonce s prima tématem jako „překvápkem“ (text eseje i úplné následné korespondence s autorem zařazuji pro případné hledače budoucích generací do e-sborníku 9.semináře na naši w-stránku).

Manifest stolní filosofie
Pod vlivem výše zmíněné eseje prof.Bělohradského „Kdo filosofuje“ autor a neúnavný prosazovatel „Manifestu stolní filosofie“ Petr Maglia pro jednání na 9.semináři připravil a na w-stránce zveřejnil pátou verzi manifestu. Tak se snažil obejít zásady před rokem dohodnutého, konečně společného textu manifestu, což je zřejmé každému, kdo nahlédne do Zprávy z 8.semináře SFS-HB, natož pak přítomnému původnímu kádru stolních filosofů. Nastala vřava, jeden protinávrh stíhal druhý a bouřlivá diskuse vyústila v nový závěr, že od manifestu, jako odsouhlaseného textu všemi členy SFS-HB, má být s konečnou platností upuštěno. Zapisovatel si není jist, zda Petr Maglia svůj prapor nikdy znovu nepozdvihne a nepokusí se Manifest stolní filosofie někdy příště do programu zařadit.

Unavení stolní bojovníci, před ukončením programu pátečního večera a rozložením se do sekcí s rozdílnou zdatností, stačili ještě projednat program na sobotu.


Sobota
V počátcích soboty proběhly tradiční peripetie s příjemně nepovinnou účastí, zahrnující rozvleklé snídání v narůstající společnosti probouzejících se účastníků, gradující výletem (tentokrát jsme neskončili pouze na koupališti s osvěžujícím horským plaváním, alebrž postoupili do sněžných jam pod vrcholem a nakonec vylezli až na vyhlídkovou věž Blatenského vrchu) a vrcholící prvním poledním posilujícím nápojem k obědu U Medvěda.
Za zvláštní zaznamenání stojí přírodní úkaz, který se naskytnul poprvé i ostříleným domorodým horalům - kosmickou konstelaci jsme zastihli právě v okamžiku, když sluneční paprsky na pár vteřin dopadly na věčný sníh na dně propadlé středověké šachty (viz fotoarchiv na naší w-stránce).


Pro zasvěcené bylo neméně pozoruhodným úkazem, že v rohu náměstí sv.Vavřince v Horní Blatné (něco jako Václavák v Praze) jsme procházeli kolem kašny, jejíž mnohaletou rekonstrukci právě dokončovali přítomní členové stolní společnosti „Okrašlovací spolek Horní Blatná“ a na počest kolemjdoucích stolních filosofů spustili vodu tak, že zurčela všemi čtyřmy chrliči (viz fotoarchiv na naší w-stránce).

Ve stinném klidu čerstvě vyvětraného hostince „U Pilota“ pak následovala vlastní seminární práce s následujícím obsahem:

Obsah 9.semináře SFS-HB
na téma ABSURDITA A REVOLTA

Předem zpracované příspěvky
Dana Dostálková: Absurdita a revolta, úvodní příspěvek
Petr Maglia: Revolta, filosofie a tvorba
Dana Dostálková: Revolta, filosofie a tvorba – reakce na příspěvek P.Maglii
(v diskusi P.Maglia konstatoval, že souhlasí)
Jindra Konečný: Absurdita - revolta

Další souvislejší vstupy
(kromě široké diskuse ke každému příspěvku)
Jan Kopál: O čem mluví A.Camus – O čem filosofuji
Martin Vrba: Kritika a reforma

Závěr – volba odborného garanta příštího 10.semináře, včetně předání insignií.

Neděle
Dopolední procitání z náročného programu předešlých nocí bylo usnadněno vůní čaje a kávy, posléze i známými pachy silnějších nápojů, došlo i na krátké proslovy (autory vyzývám k publikaci a zájemce odkazuji na w-sborník), postupné loučení bylo zpříjemněno pocitem z dobře vykonané práce, zejména když se mohlo konat na posilujícím horském slunci, v němž je pivo od Pilota zlaté.


Z programu
9.semináře SFS_HB 28.7.- 30.7.2006
už jen střípky
V této rubrice zapisovatel odkazuje na www.blatna-cz.com , kde jsou k dispozici texty příspěvků od těch, kteří je dodali.


Závěr
Volba odborného garanta příštího 10.semináře, včetně předání insignií

V sobotu v noci po vyčerpání odborného programu a před propuknutím nevázané zábavy, byla uskutečněna volba odborného garanta příštího setkání. Z několika kandidátů tentokrát veřejnou volbou zvítězil a byl ustaven
Petr Maglia
odborným garantem 10.semináře SFS_HB
pro rok 2007, který se bude konat od pátku 27.7.2007 s kontroverzním tématem
VYROVNÁNÍ S MINULOSTÍ – viz příloha 1

Vše bylo slavně dovršeno – halelujá !!!

Petr Maglia
Předseda stálých orgánů SFS_H.Blatná – zapisovatel

Přílohy:
Diplom – pro účastníka 9.filosofického semináře SFS_HB

Příloha 1:
Petr Maglia – K tématu VYROVNÁNÍ S MINULOSTÍ, 1 strana A4

Příloha 2:
Petr Maglia: Vyrovnání s komunistickou minulostí, 30 stran A5

Přílohy jsou zařazeny do textů Semináře r.2007: VYROVNÁNÍ S MINULOSTÍ

blog comments powered by Disqus