Úvod
Seminář 2005
Zpráva z 8.semináře SFS-HB z 29.7.- 31.7.2005

Zpráva z 8.semináře SFS-HB z 29.7.- 31.7.2005

  Petr Maglia   24. ledna 2006   Ukázat komentáře

Zn.: PM-SFS8PMZprava.doc
V Kladně dne 23.1.2006

Petr Maglia:
Zpráva z 8.semináře SFS_HB
konaném 29.7.- 31.7.2005
na téma JAZYK A VÝZNAM

Resumé:
Díky přívětivé atmosféře chalupářského hostince „U Pilota“ s kančím gulášem, s posilující polévkou i s masíčkem grilovaném na skutečném ohni, též zásluhou slunce a vody horského koupaliště nad Horní Blatnou na hřebenu Krušných hor, tím vším a dalším bylo možné úžasné nasazení všech zúčastněných, takže
program osmého semináře stolní filosofie byl naplněn!

Téma oslovilo nejen ostřílené borce stolní filosofie, ale zasedli i noví stolní bojovníci. Hrdé diplomy, spojené s doživotní vědeckou hodností „Člen SFS_HB“, si udělila po zásluze Vědecká rada oboru stolní filosofie ve složení:

Původní kádr: Dana Dostálková, Jana Magliová, Petr Maglia, Pavel Maglia, Michal Maglia, David Maglia, Jakub Pinta, Marek Tomeček, Barbora Úlehlová, Josef Úlehla.
Nová krev:
Alena Bělohubá, Laco Koreň, virt.Iva Říhová (fyz.zastoupena J.Pintou), Věra Tomečková, Dora Úlehlová ( * 15.1.2005, zatím ejmladší účastnice)


Z průběhu seminárního setkání zaznamenáváme
(kompletní studijní materiál včetně digitální fotodokumentace je váženým zájemcům k dispozici v archivu SFS_HB u předsedy stálých orgánů, kompletní archiv od r.1998 všech dosavadních textů a vybraných snímků je k nalezení na www.blatna-cz.com )


Pátek
V pátek se účastníci postupně ze všech stran sešli v chalupě „U Magliů“, aby se po tradičním přivítání a nezbytném ubytování přesunuli za zeď do chalupářského hostince „U Pilota“, kde se po dalším přivítání a příslušném posilnění už mohli věnovali stolně-filosofické práci, takže odborný program propuknul.

Bilancování – Manifest Stolní Filosofie

Prvním bodem programu byl tradiční pokus o bilancování předešlých seminářů, aby ten nadcházející jim stál filosoficky po machovcovsku na hlavě. V této části byl autor a neúspěšný prosazovatel projednání „Manisestu stolní filosofie“ Petr Maglia konfrontován s předem předloženým návrhem na podstatnou změnu pojetí stolní filosofie a s tím souvisejícím návrhem na změnu textu Manifestu.

Zapisovatel této zprávy pokud možno nestranně konstatuje, že autor Manifestu tíze argumentů podlehl a slíbil podrobně projednaný nový text zveřejnit na www.blatna-cz.com jako pátou, konečně snad společnou, verzi Manifestu, tedy zpřístupnit text ostatním ke kontrole dodržení dojednaného obsahu. Zapisovatel si pamatuje, že autor dostal předem Davidem navržené úpravy a v detailní diskusi se nechal i ostatními přítomnými přesvědčit o pokrokovosti dohodnutých změn - cílem je Manifest oproštěný od rádoby vtipných obratů směrem k závazku autentického života v pravdě. Všichni jsme zvědaví, jak se s tím autor vyrovná.

Sobota
V počátcích soboty proběhly tradiční peripetie s příjemně nepovinnou účastí, zahrnující rozvleklé snídání v narůstající společnosti probouzejících se účastníků, gradující výletem na koupaliště s osvěžujícím horským plaváním a vrcholící prvním poledním posilujícím nápojem s polévkou.

Ve stinném klidu čerstvě vyvětraného hostince „U Pilota“ pak následovala vlastní seminární práce s následujícím obsahem:

Obsah 8.semináře SFS-HB
na téma JAZYK A VÝZNAM

Marek Tomeček: Úvod
Laco Koreň: Poznámky a dodatky k úvodu
Marek Tomeček: Stará metafyzika a nová analytická filosofie
Dana Dostálková: Co děláme, když mluvíme
Iva Říhová (zastoupená J.Pintou): Sapirova a Whorfova teorie
David Maglia: Poznámky k U.Eco Hledání dokonalého jazyka a k Bible
Josef Úlehla: Austin – poznámky 1 až 12
Laco Koreň: Poznámky a dodatky k metafyzice a k analytické filosofii

Závěr – volba odborného garanta příštího 9.semináře, včetně předání insignií.

Neděle
Dopolední procitání z náročného programu předešlých nocí bylo usnadněno vůní houbových orgií z překvapivého množství především masáků, ulovených v místních lesích částí ženské sekce. Po bohaté snídani přišly vhod horské pěší výlety, spojené s loučením s chutí slunce, piva, masáků a hořkosladkého fernetu, becherovky, bylinného elixíru a dobré slivovice z Moravy.

Z programu 8.semináře SFS_HB
29.7.- 31.7.2005 už jen střípky

V této rubrice zapisovatel odkazuje na www.blatna-cz.com , kde jsou k dispozici texty příspěvků od těch, kteří je dodali.

Závěr – volba odborného garanta příštího 9.semináře, včetně předání insignií

V sobotu v noci po vyčerpání odborného programu a před propuknutím nevázané zábavy, umocněné spiknutím živlů (blesky s nebývalou kontinuitou vpalovaly cejch stolní filosofie do tváří pijáků slivovice z Moravy při svíčkách), byla uskutečněna volba odborného garanta příštího setkání.

Z několika kandidátů tentokrát veřejnou volbou zvítězila a byla ustavena
Dana Dostálková
odborným garantem 9.semináře SFS_HB
pro rok 2006,
který se bude konat od pátku 28.7.2006
s dodatečně dodaným názvem tématu – ABSURDITA A REVOLTA – viz příloha 1

Vše bylo slavně dovršeno – halelujá !!!

Petr Maglia
Předseda stálých orgánů SFS_H.Blatná – zapisovatel

Přílohy:
Diplom – pro účastníka 8.filosofického semináře SFS_HB
Příloha 1: Dana Dostálková – K tématu ABSURDITA A REVOLTA - úvodní slovo, 1 strana
Příloha 2: Pozvánka na 9.seminář SFS-HB, 1 strana – s předstihem kopírujte pro nové kamarády

Odborný garant doporučuje jako podkladovou literaturu:
Albert Camus: Člověk revoltující. Praha : Český spisovatel, edice Orientace, 1995, vyd.první (z fr.orig.1951), 304 stran
(Kniha je k mání v knihovnách, např.v K.Varech se půjčují 2 kusy)
O autorovi:
Albert Camus [kami] (7. listopadu 1913 – 4. ledna 1960) byl francouzský spisovatel, publicista a filozof, významný představitel existencialismu. A. Camus pocházel z francouzsko-španělského manželství. Narodil se a vystudoval filosofickou fakultu v Alžírsku (tehdy francouzská kolonie). Roku 1934 se stal členem komunistické strany, kterou o rok později pro názorové neshody opustil, až do roku 1938 vystřídal několik zaměstnání, teprve roku 1938 se začal věnovat literatuře – stal se novinářem. Jeho novinářská činnost vedla roku 1940 k jeho vyhoštění z Alžíru, A. Camus odjel do Paříže, kde se zapojil do protifašistického hnutí (hnutí odporu). V průběhu druhé světové války se věnoval především divadlu. Po druhé světové válce publikoval v ilegálním časopise Combat. Kolem roku 1950 začal být velmi aktivní v otázkách francouzské koloniální politiky v Alžírsku, kdy se stal jejím nesmiřitelným kritikem.
Roku 1957 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Zemřel při autonehodě.

blog comments powered by Disqus