Úvod
Seminář 2004
0.pozvánka, závěr.část Zprávy z 6.semináře

0.pozvánka, závěr.část Zprávy z 6.semináře

  Petr Maglia   13. listopadu 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia
Zpráva z 6.semináře SFS_HB
V Kladně 27.8.2003

Závěr – volba odborného garanta příštího 7.semináře, včetně předání insignií

Závěrem se účastníci nečekaně vzchopili, ujistili se navzájem, že se jim téma i seminář moc líbily, takže v tradici je třeba pokračovat volbou odborného garanta příštího setkání. Nestačil návrh nástupce od odstupujícího, dalšími návrhy zúčastněných vznikla sedmičlenná kandidátka, boj o téma příštího semináře vyústil v tajnou volbu mezi třemi favority

a s překvapivě vyrovnanými výsledky

byl ustaven
Pavel Koziol
odborným garantem 7.semináře SFS_HB r.2004
Téma – FILOSOFIE VIDĚNÍ - viz Příloha 2

Vše bylo slavně dovršeno – halelujá !!!Petr Maglia
Předseda stálých orgánů SFS_H.Blatná - zapisovatel

Přílohy:
Diplom - pro účastníka 6.filosofického semináře SFS_HB

Další přílohy:
Př.1.: Petr Maglia: Manifest Stolní Filosofie, 1 list A4

Př.2.: Publikace navržená odborným garantem k tématu 7.semináře SFS_HB,
1 ks kniha - Renaud Barbaras: VNÍMÁNÍ, esej o smyslově vnímatelném
Z francouzského originálu La perception (Essai sur le sensible), Ed.Hatier,1994, překl.Josef Fulka, 2002
Czech ed. © FILOSOFIA-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 2002, nakl.FÚ AV ČR, ISBN 80-7007-153-2
„ Každá filosofie vnímání se vystavuje riziku, že s pomocí předem utvořeného smyslu Bytí bude popisovat právě to, co nám odhaluje, co znamená být. … Naše vnímání je totiž strukturováno kategoriemi jazyka a myšlení, jejichž vznik lze zajisté nějak datovat, ale které zároveň vymazaly svůj původ a usadily se ve vnímání na způsob sedimentu. … Filosofie vnímání není pouze ta, jež si bere vnímání za svůj předmět; je to rovněž filosofie, která se ve styku s ním reformuje, která myslí podle něj.“

Jako organizační garant 7.semináře a za stálé orgány sděluji, že zájemci o knihu si ji mohou nechat za 50 Kč.
Ostatní mi ji příležitostně vrátí, protože si chci otevřít knihkupectví.

blog comments powered by Disqus