Úvod
Seminář 2003
Úvodní přednáška odborného garanta

Úvodní přednáška odborného garanta

  David Maglia   26. června 2003   Ukázat komentáře

Shrnutí dosavadních příspěvků:
1. Kulka:Vymezení definice kýče v oblasti umění.
1. téma s emocionálním nábojem
2. okamžitá identifikovatelnost
3. zpracování neobohacuje pocity vyvolávané zobrazeným tématem
Jak namalovat kýč -> jak se vyhnout kýči: téma, neopisovat, nepřizpůsobovat se vkusu diváka.
„Kýč je z uměleckého hlediska nezajímavý“ , Kulka připouští plynulý přechod od nekýče ke kýči a různé úrovně kýče. Příklady z malířství.
2. Eco: Vznik masové kultury a kýče, postavení kýče ve společnosti. Rozdělení mascult, midcult a vyšší kultura. Midcult je doména kýče využívá avantgardy, klame, 5 podmínek midcultu, můžeme vzít za obsahovou definici kýče:
1. motivy avantgardy (nejen témata s emocionálním nábojem, ale jakákoliv úspěšná)
2. gastronomické postupy (identifikovatelnost)
3. chce vyvolat efekt (je zde navíc, je problém, vše chce vyvolat efekt)
4. prodává se jako umění (navíc, ale mělo by se do definice zařadit, lež = součást kýče
5. přesvědčuje konzumenta, že se setkal s uměním (jako hore)
Strukturální definice Kýče:
stylegma vytržené z vlastního kontextu a zařazené do kontextu nového, jehož struktura obecně postrádá stejnorodost a nezbytnost struktury původní, přičemž dotyčné poselství je vzhledem k nepatřičnému zařazení cizího prvku předkládáno jako dílo původní a schopné stimulovat nebývalé zážitky.
Původní stylegma (kulka1), schopné stimulovat nebývalé zážitky (kulka2),
Chybí kulka3, nahrazeno nový kontext, jehož struktura obecně postrádá stejnorodost a nezbytnost struktury původní,
Navíc se kýč definuje s odkazem na vyšší umění, je zde jako podmínka falzifikace a ukradení motivů vyšší kulturu. Příklady z literatury.
3. Greenberg: základní text pro Kulku, Eca i Scrutona. Avantgarda je jedinou alternativou kýče. mluví o umění a literatuře. připouští že avantgarda se vzdaluje masám (lidem): nejlepší básníci jsou básníci pro básníky… kýč: vše krom avantgardy: komiks, hollywood. na vině je všeobecná gramotnost
výčtová definice: kýč používá znehodnocená „simulakra“, je mechanický, používá hotové formule, poskytuje zástupné zážitky, falešné pocity, předstírá, kýč je výtahem všeho, co je ve světě naší doby falešné. Greenberg je skeptik a používá slovo kýč jako nadávku. Chce pojmenovat nešvar kultury a ne kýč jako fenomén.
Předpoklad vzniku a obliby kýče: gramotnost, kulturní tradice, - elitář
Greenberg byl levičák, spolu kýčem se hanlivě používá: zisk, investice, trh, prodejní mechanismus, umění pro masy je demagogie, vnímání kýče se může změnit pouze ze sociální změnou chudých a to může zařídit socialismus (39).
Kýč se stane první universální kulturou, ale je to naopak, každá kultura v sobě již kýč obsahuje, Politická angažovanost:
Podpora kýče je levnou metodou, jakou si totalitní režimy zajišťují přízeň.
Všechny režimy podporují kýč, ale totalitní potlačují ostatní umění.
4. Scruton: Reaguje na Greenberga tím, že z avantgardy se stalo klišé.
Neposkytuje definici, pouze komentuje, základ: kýč je předstírání oboustranné. Umělec předstírá, že dělá umění, konzument předstírá, že tomu věří.
Scruton první zobecňuje kýč na morálku a politiku. Odhaluje důvod falešnosti kýče: Některé věci lze koupit nebo prodat pouze poté, jsou-li nejprve zbaveny svých primárních vlastností. Sentiment vánočních pohlednic je reklamou na něco, co propagovat nelze, aniž by samo zaniklo.
Postmoderna = preventivní kýč. „uvozovky“
Východisko – upřímní umělci a upřímnost jako hlavní morální standard.

Všichni jsou přesvědčeni o existenci dobrého a špatného vkusu, o existenci dobrého a špatného umění. Všichni jsou přesvědčeni, že kýč není subjektivní kategorie.

Poslání semináře:
Pomoc v orientaci ve světě kolem nás.
Kýč je do určité míry (Kundera, Bělohradský, otec, Knížák) obrana před vývojem v kultuře, která se znepřehledňuje, diferencuje, rozmělňuje (směry). Kýč zjednodušuje a sjednocuje na základě jednoduchých citů a produkuje obecné poučky. Orientace je složitá a obecné poučky nepomohou při konkrétním rozhodování. Zde musíme odhalit kýč, abychom nepropadli kýči a dokázali čelit demagogii. (Komerční film mě nezajímá, myslim ekologicky, být otevřený, chovat se slušně, noviny lžou, nova (ČT) je komerční, myslet na chudý, nebuď rasista, je v pohodě, pokleslá kultura) Nechejme kočičky, hrající si děti a pasoucí se jeleny, je potřeba se rozhodnout, na který film se podívat, kterou knihu si přečíst, kam nastoupit do práce, jestli je lepší jet na dovolenou na chalupu, na hory, k moři nebo zůstat doma, a čím si vybavit domácnost (nepředpokládám stavbu vlastního domu).

Kýč kolem nás
Vznik kýče souvisí se vznikem moderní společnosti (gramotnost, veřejný život, střední vrstva -> vysoká společenská funkce kultury - > masová produkce kultury -> vznikla možnost parazitovat na společenské funkci kultury), možnost vydělat na kýči (cena a dosažitelnost rozhoduje o odběru a šíření, umožnila technika: knihtisk, film, rádio, televize, digitální nosiče – každý může být malíř, spisovatel, dnes i fotograf a filmař)
Protože se kýč stejně jako kultury vyvíjí, je kýč jako fenomén v dnešní době těžké pojmout:
„Kýčovité atributy minulosti, trpaslíci, jeleni v říji, březové háje apod., působí už jen jako fenomén doby, které mohou být použity pro vytvoření nového díla, kde svou kýčovitost ztrácí a jsou jen nositeli určitého dobového či významového poselství.“(Milan Knížek)
Kýč žije vlastním životem podobně (v závislosti) jako umění a tak se jeho forma neustále mění a tak jako se rozmělňuje umění rozmělňuje se i kýč.

Konzum kýče: souvisí se schopností orientace v kultuře, a proto obrana před kýčem je možná přes orientaci a zájem o kulturu.

Technická struktura semináře:
Navrhuji: určit čas jednotlivých příspěvků, pokusit se o nerozmělnění diskuse.
Současně navrhuji, aby se diskuse věnovala tématu respektive diskuse k příspěvku pouze příspěvku.

Navrhuji pořadí příspěvků:
1. obecné příspěvky typu jak to vidím já, reakce na základní literaturu – sjednocení hledisek: M. Maglia: Diskuse s celým Kulkou, P. Maglia: Kitsch-vznik; vývoj; definice a metafory, Bulková: kýč jak bič
2. obecné příspěvky k fenoménu kýč, Dana Dostálková: Kýč jako relativní kategorie, B. Pscheidtová: obrana před kýčem, Já: pozitivní aspekty kýče
3. speciální příspěvky: J.Magliová: Věda a kýč, K. Moravec: Je psychiatrie kýčovitá, D.Maglia: kýč ve filmu.

blog comments powered by Disqus