Úvod
Seminář 2003
Pozvánka na 6. filosofický seminář

Pozvánka na 6. filosofický seminář

  Petr Maglia   15. května 2003   Ukázat komentáře

POZVÁNKA na šestý letní filosofický seminář na téma KÝČ.

Seminář se uskuteční v lůně přírody, na zachovalé části hřebenu Krušných hor,
v plenéru chalupy „U Magliů“ v Horní Blatné od pátku 25.července 2003
s občerstvením přes zahradu z chalupářské restaurace „U Pilota“
(při vyšším zájmu o účast se konáme v sále hotelu „Modrá hvězda“)

Odborný garant: David Maglia

Výchozí doporučená literatura

Tomáš Kulka: Umění a kýč, Torst, 2000
Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé, Svoboda, 1995
Fedor Soldán: O literárním braku, Život a práce, 1941
Clement Greemberg: Avantgarda a kýč,Labyrint revue, číslo 7-8, ročník 2000
Dušan Šindelář: Tržiště estetiky, Obelisk, 1969
Václav Bělohradský: Morální kýč, www.tady.cz/hawkmoon
Roger Scruton: Kýč a soudobé dilema, Labyrint revue
P.M.: M.Kundera není uveden – kdo se ho chopí ?

Zatím čtyřbodový koncept semináře podle Davidem zpracovaných textů z doporučené literatury:

(všechny texty jsou k dispozici u organizačního garanta a na naší www-stránce)
25.09.2002 ad.Kulka,T.
Nutné a postačující podmínky kýče,témata, postupy a motivace vzniku kýče
02.12.2002 ad Eco,U.
Sociologický přístup a konkrétní příklady
10.02.2003 ad Greemberg,C.
Kýč ve společenských a politických souvislostech
15.05.2003 ad Scruton,R.
Kýč v dnešní postmoderní společnosti

Organizační garant: Petr Maglia

Návrh programu

Pátek 20až22hod.
Hodnocení minulých seminářů pamětníky z odstupu (1.Zánik u Machovce, 2.Dialogický princip Bubera, 3: Pokání u Klímy, O výchově, O básnickém bydlení, Šest cihel cesty člověka u Bubera, 4.Moderna a postmoderna – sborník, 5. Řád diskursu u Foucaulta) a diskuse aktualizované definice STOLNÍ FILOSOFIE.

22až24hod.
Pokus o vymezení diskusních okruhů a stanovení pořadí referátů na zítřek.

Sobota 10až13hod.
Setkání při snídani
Výlety v sekcích podle kondice a nálady

13až14hod.
Společný oběd v restaurantu „U Pilota“ na náměstí v barokním stínu kostela

14až24hod.
Referáty a diskuse k okruhům tématu „KÝČ (NEJEN V UMĚNÍ)“ do jeho i našeho vyčerpání

od 24hod.
Horský letní PLES Stolní filosofické společnosti ve všech dostupných prostorách.

Neděle Postupné procitání a bilancování

blog comments powered by Disqus