Úvod
Seminář 2002
Pozvánka, část odborná

Pozvánka, část odborná

  Michal Maglia   11. prosince 2003   Ukázat komentáře

Michal Maglia, odborný garant

POZVÁNKA
na pátý letní filosofický seminář na téma
MICHEL FOUCAULT: ŘÁD DISKURSU

Tříbodový koncept semináře
v H. Blatné 1.12.2001
(formulováno v užším kruhu členů SFS_HB po intenzivním projednání Michalových návrhů:
- Vážení přátelé.doc
- Pluralita diskursů.doc):

1. Všichni přečtou Foucaultův Řád diskursu.
2. Všichni se budou snažit opakovat Foucaulta.
3. Kdo chce, může prodloužit řeč Foucaulta na další témata.

Podkladová literatura
Michel Foucalt: DISKURS, AUTOR, GENEALOGIE, tři studie, Nakladatelství Svoboda, Praha 1994, str.7 – 39.

Doporučená témata pro prodloužení řeči:
Je téma diskursu ateistické? Neukotvenost, nahodilost diskursu. Bezpečná a nebezpečná iracionalita v běžném myšlení. Význam zákonitostí diskursu při práci se statistikou v praxi. Problém diskursu v překladu - mluví se někdy o týchž předmětech v různých jazycích jinak? Kdo se zmocní nové věci / Předměty společné více diskursům. Diskurs a ticho. Diskurs a dorozumívání Možnosti nenásilného diskursu. Lze nechtít, a přitom mluvit? Diskurs čajovníků. Mluvení o mluvení je protimluv – Foucault si protiřečí.

blog comments powered by Disqus