Úvod
Seminář 2002
Poslední připomínka

Poslední připomínka

  Petr Maglia   11. prosince 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia

Věc: Poslední připomínka
POZVÁNKY (z 14.12.2001)
na pátý letní filosofický seminář na téma
MICHEL FOUCAULT: ŘÁD DISKURSU

Seminář se uskuteční v lůně přírody, na zachovalé části hřebenu Krušných hor,
v plenéru chalupy „U Magliů“ v Horní Blatné od pátku 26.července 2002
s občerstvením přes zahradu z chalupářské restaurace „U Pilota“

Odborný garant: Michal Maglia
Tříbodový koncept semináře
1. Všichni přečtou Foucaultův Řád diskursu.
2. Všichni se budou snažit opakovat Foucaulta.
3. Kdo chce, může prodloužit řeč Foucaulta na další témata.
Podkladová literatura
Michel Foucalt: DISKURS, AUTOR, GENEALOGIE, tři studie, Nakladatelství Svoboda, Praha 1994, str.7 – 39.

Inventura dosud dodaných příspěvků do diskuse k tématu Foucaultův Řád diskursu:
10/2001 Michal Maglia: Pluralita diskursů.doc
10/2001 Michal Maglia: Vážení přátelé.doc
v tom: Je téma diskursu ateistické?
5.12.01 Michal připomněl MfD 25.1.2000
Recenze na Foucaulta
21.12.01 Karel Moravec: Zdravím Michale.doc
1.3.02 Josef Úlehla: ÚSTAVA (Zpráva o dorozumívání) cyr12.txt
7.6.02 Jan Kopál: Re ad.Ateistický diskurs?
8.7.02 Petr Maglia: Diskurs používat nedoporučuji - NOVINKA!!!
(příloha této poslední připomínky)

Organizační garant: Petr Maglia
Návrh programu
Pátek 20až22hod.
Hodnocení minulých seminářů pamětníky z odstupu (1.Zánik u Machovce, 2.Dialogický princip Bubera, 3: Pokání u Klímy, O výchově, O básnickém bydlení, Šest cihel cesty člověka u Bubera, 4.Moderna a postmoderna – sborník) a diskuse ve Sborníku uvedené definice STOLNÍ FILOSOFIE.
22až24hod.
Pokus o vymezení diskusních okruhů a stanovení pořadí referátů na zítřek.
Sobota 10až14hod.
Setkání při snídani
Výlety v sekcích podle kondice a nálady
14až15hod.
Společný oběd v restaurantu „Modrá hvězka“ na náměstí v barokním stínu kostela
15až24hod.
Referáty a diskuse k okruhům tématu „M.FOUCAULT: ŘÁD DISKURSU“ do jeho i našeho vyčerpání
od 24hod.
Horský letní PLES Stolní filosofické společnosti ve všech dostupných prostorách.
Neděle Postupné procitání a bilancování
Doplň.informace–viz Sborník 4.sem.SFS_HB, www.blatna.com

Těšíme se na všechny účastníky, kamarády i kamarády kamarádů!
Kdo tak dosud neučinil, prosíme potvrdit účast kvůli místům na spaní pod střechou – spacáky sebou, a plavky a vše k pohodě (fyzici horská kola, vegetariáni zeleninu, narkomani narkotika, dietáři dietu, pivaři peníze)

Michal Maglia, odbor.garant
Petr a Jana Magliovi,org.gar.

P.S. Důležité: Následující týden od pondělí 29.7. do pátku 2.8. mám dovolenou a zůstávám na chalupě, takže kdo má zájem, může též zůstat, nebo znovu přijet, zejména na sobotu 3.8., kdy v H.Blatné je pouť při sv.Vavřinci a večer spolupořádám pro obec taneční zábavu v sále hotelu Modrá hvězda (nebo na náměstí před kostelem?) – rád bych měl zásluhu o co největší počet prodaných vstupenek.
Petr Maglia, člen okrašlovacího spolku HB

blog comments powered by Disqus