Úvod
Seminář 2002
Manifest stolní filosofie, úvodní poznámky

Manifest stolní filosofie, úvodní poznámky

  Petr Maglia   11. prosince 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia

Manifest stolní filosofie
Úvodní poznámky ke 2.verzi manifestu

V Kladně dne: 26.9.2002

Termín Manifest archaicky připomíná dobu dřívějších rozhodujících bitev národně obrozeneckých či společenských (například při výbojích uměleckých). Dnes je jaksi dobojováno, skupinová vystoupení zavání třídním bojem, doba je postmoderní, typická individualistickým přístupem. Pokud vůbec je nějaká snaha o obecnější (nadčasovou) reflexi medializována, aby mohla být předmětem širší diskuse, jedná se spíše o úsilí mediálně zajímavých individualistů. (Tím se nepopírá existence kroužků specialistů typu ČSAV, UK, ČVUT, NG, a podobných, s jejich odbornými časopisy a odbornou diskusí, poplatnou diskriminačním omezením (Foucaultova) řádu příslušného diskursu.)

Přitom se stále ještě hojně vyskytují normální lidé, kteří ze své společenské přirozenosti tvoří skupinky přátelských nespecializovaných společenství, která žijí každodenními radostmi a strastmi svých členů, pramenícími i z okolního dění, včetně více či méně reflektované starosti o smysl života. Takže s případnými manifesty je dosud na koho se obracet, aby kolektivní apel z manifestu mohl být diskutován také v kolektivu.

Potíž s medializací souvisí nejen s nevstřícností medií vůči společenské poptávce normálních lidí. Problém je také už na samém počátku – není co medializovat, jak výše řečeno i manifestantů je nedostatek, dohoda mezi normálními lidmi v přirozeně vzniklé skupině na Manifestu skupinového zájmu je obtížná, lidé jsou individualisti, obecně velmi ostražití, a to jak vůči manipulaci, tak vůči průniku do soukromí. Přitom z hlediska potíží se vznikem Manifestu není rozhodující, jde-li o náš posttotalitní syndrom v Česku, nebo o celosvětovou problematiku pokračujícího odcizení člověka svému společenskému prostředí a světu vůbec. Dalším důvodem malé motivace normálních lidí manifestovat své zájmy ve skupině a ucházet se o přízeň médií za účelem upozornění na tyto zájmy, může být i nechuť přispívat k již tak obrovské mediální nabídce, vnímané jako šum, ve kterém je orientace obtížná, ne-li nemožná, protože většinou k člověku dolehne jen obchodní reklama.

Při vědomí všech odkrytých záludností manifestování se Stolní filosofická společnost Horní Blatná pokouší záměr svého úsilí formulovat do Manifestu, tedy s ambicí vymezit postoj členů SFS_HB v uvedené věci vůči ostatnímu světu.

Navržený text je druhou verzí Manifestu Stolní Filosofie. První pokus byl zařazen do sborníku z 4.semináře v části ÚVOD, samostatně po 4.semináři je prezentován též na www.blatna.cz . Přiložená 2.verze je reakcí autora na diskusi 26.6.2002 na 5.semináři SFS_HB.

S pozdravem
Petr Maglia

Příloha SFS5PMmanifest2.doc
Manifest Stolní Filosofie

blog comments powered by Disqus