Úvod
Seminář 2002
0.pozvánka: Zpráva z 8.12.2001, část volba odbor.garanta 5.sem.SFS_BH

0.pozvánka: Zpráva z 8.12.2001, část volba odbor.garanta 5.sem.SFS_BH

  Petr Maglia   11. prosince 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia

Zpráva z 8.12.2001, část:
Volba odborného garanta 5.semináře SFS_HB 2002


Tak se program semináře úspěšně přehoupl do posledního bodu, k diskusi „do úplného pochopení“, které díky pochopení hostinské Evy a nasazení hostitelky Jany Magliové mohlo postupně nastávat, nejen dle duševních sil účastníků – ještě bylo řečeno jistě mnoho moudrého, o čem však zpravodaj může podat zprávu je ustavení odborného garanta příštího semináře:
Dušan Šimek předal pochodeň návrhem dvou kandidátů, ke kterým přítomní dostali rovnou příležitost se vyjádřit a tak:

Ustaven byl Michal Maglia odborným garantem semináře SFS_HB r.2002.

Nedělní dopolední ráno bylo opět poznamenáno burácením léta a bohatýrskou snídaní, která znenáhla přešla v nedělní oběd v hotelu „Modrá hvězda“ v barokním stínu kostela Sv.Vavřince. Pro nejpracovitější jádro seminaristů následoval výlet, aby se všichni pozůstalí zase sešli v poklidu u kávičky s němým výkřikem:

Vše bylo slavně dovršeno – halelujá !!!


Ahoj všichni a nashledanou příště

V Kladně dne 8.prosince 2001

Ing.Petr Maglia,CSc.
Předseda stálých orgánů SFS_H.Blatná

blog comments powered by Disqus