Úvod
Seminář 2001
Poslední připomínka

Poslední připomínka

  Petr Maglia   05. prosince 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia
Poslední připomínka

V Kladně, 13.7.2001

Všem potenciálním účastníkům čtvrtého letního filosofického semináře,konaného v Horní Blatné od pátku 27.července 2001

REFERÁTY k tématu Moderna A Postmoderna
viz přílohy v případě příspěvků b),c), dovedených do písemné formy, ostatní avizované a jiné na místě:
a) Josef Úlehla: Poznámky k doporučené literatuře č.1, rozesláno s datem 19.6.2001
b) Prof.Milan Machovec: Faximile dopisu z 22.6.2001 - reakce na dotaz „Co to je Postmoderna?“
c) Petr Maglia: Moje moderna a postmoderna
d) Prof.Jaromír Neumann: Poznámky k tématu
e) Prof.Jaromír Neumann: Ad.J.Úlehla – koreferát k „Poznámky …“ z 19.6.2001
f) Jindřich Konečný: Poznámky k tématu
g) Dušan Šimek: Úvodní referát předkladatele


UPŘESNĚNÍ Pozvánky z 9.4.2001

Ad.Místo konání
Vzhledem k předpokládaným cca 25ti účastníkům se podařilo zajistit
- vlastní jednání v chalupářské restauraci „U Evy“ (Pilot je v Atlantiku),
- včetně točeného Prazdroje stále, klobásek na pátek večer a gulášku na sobotu večer.

Ad. Návrh programu
Pátek 20až20,5hod.
Hodnocení minulých seminářů pamětníky z odstupu (1.Zánik u Machovce, 2.Dialogický princip Bubera, 3: Pokání u Klímy, O výchově, O básnickém bydlení, Šest cihel cesty člověka u Bubera) a diskuse vedle Dušanem uvedených kritických připomínek.
20,5až21hod.
Pokus o vymezení diskusních okruhů a stanovení pořadí referátů.
21až22hod.
Dušan Šimek: Úvodní referát předkladatele, Diskuse s občerstvením
22až23hod.
Josef Úlehla: Poznámky k doporučené literatuře č.1, rozesláno s datem 19.6.2001
Prof.Jaromír Neumann: Ad.J.Úlehla – koreferát k „Poznámky …“
23až24hod.
Diskuse s postupně se vytrácející možností řízení – tj. práce v sekcích.

Sobota 10až14hod.
Setkání při snídani v plenéru chalupy „U Magliů“
Výlety v sekcích podle kondice a nálady, např. oběd v restaurantu „Modrá hvězka“ na náměstí v barokním stínu kostela
14až24hod.
Referáty a diskuse k okruhům tématu „Moderna a postmoderna“ do jeho i našeho vyčerpání
14až15hod - Jindřich Konečný: Poznámky k tématu, Diskuse
15až16hod - Prof.Jaromír Neumann: Poznámky k tématu, Diskuse
16až17hod – přestávka k občerstvení
17až24hod - Petr Maglia: Moje moderna a postmoderna, Diskuse,
a tak dále do úplného pochopení

Doplňující informace k organizačnímu zajištění - Doporučuji prostudovat pozvánku, přespání je možné i „U Evy“, nároční si mohou zajistiti ubytování v Modré Hvězdě – tel: 0164/892186

Těším se na shledanou
v pátek 27.července v H.Blatné
Petr Maglia

blog comments powered by Disqus