Úvod
Seminář 2001
Moje moderna a postmoderna, úvodní poznámky

Moje moderna a postmoderna, úvodní poznámky

  Petr Maglia   11. prosince 2003   Ukázat komentáře

Petr Maglia

Moje moderna a postmoderna, úvodní poznámky

Vážení potenciální účastníci semináře,
oslovuji vás, abyste měli další důvod se rozhodnout k účasti, například abyste se mohli připravit mi vynadat za drzost mluvit o moderně a postmoderně, když se živím účetnictvím a kdysi jsem dělal fyziku a metalurgii.

Úvodem několik poznámek (zpětně nahlíženo jsem napočítal čtyři):

Koncepčně rezignuji na naučný charakter semináře – myslím že čtenář doporučené literatury si udělá svůj názor beze mě, pokud ho téma zaujme. Těším se však ze setkání účastníků zaujatých tématem do té míry, že jsou ochotni v pohodlí u stolu s těžkým skleněným popelníkem v ruce vtloukat do hlav jiných podobně vyzbrojených účastníků svůj názor k tématu. Protože došlo k procezení tématu životem, téma oslovilo stolního bojovníka konfrontací s jeho dosavadními zkušenostmi, zafungovalo jako katalyzátor a účastník vybuchnul, rozdává se do všech stran co mu hlas a židle dovolí, někteří lezou i na stůl, aby ostatní obohatili co nejvíc. Věřím jim tím více, čím snadněji jsem schopen oponovat, reakce jsou stále spontánnější, společný svět se stává přítomností, která trvá = setkání (Buberovské).

Z uvedeného mi vyplývá, že tématem mi není moderna a postmoderna jako taková, alebrž Dušanova moderna a postmoderna. Leč Dušan mi do této chvíle své téma vymezil pouze doporučenou literaturou č.1, 2 a 3 (při této příležitosti prozrazuji, že na pozvánce uvedenou doporučenou literaturu č.4, 5 a 6 jsem si z titulu své organizátorské funkce dovolil uvést já), dále mám k dispozici názor Josefa na názor Dušana, že doporučil jako č.1 Baumanna, a dále názor Prof.M.Machovce (který v písemné zásilce přikládám jako faximile, s úctou ke skutečnému filosofovi, vždy připravenému hledat pravdu navzdory svým názorům). Pro poctivého stolního bojovníka je uvedení tohoto omezeného výčtu názorů důležité - protože nejsem žádný filosof ani sociolog a načtenou literaturu obtížně udržím, jsem schopen se snáze vymezit vůči jiným a odvolávat se spíše na svůj život. Tím se nedovolávám vaší shovívavosti, naopak, toužím po bojovném setkání, protože na fyzikálně-metalurgickém semináři bych byl mezi vědci sám (jako stolní bojovník).

Ještě k tématům semináře obecně:
Nosné téma pro stolní společnost myslím málo souvisí s odborností jejích členů, neřku-li s jejich vzděláním. Například si vezmu můj případ (se vší skromností): věda (fyzikální metalurgie) pro mě byla důležitá v mládí (v takzvané přípravě na život = přípravný život – což je ovšem „contradictio in adiecto“, jak vyslovují staří latiníci a Vodňanský), účetnictví a ekonomie jsou důležité pro moji rodinu (dokud ženu po dětech nenaučím zase vydělávat peníze), s bilancováním při padesátce jsem si uvědomil, že pro mě je důležitý život „an sich“, tj. obecně (člověčí a nejen můj), tím si zpětně vysvětluji dosavadní lidská témata seminářů – Prof.Machovec a jeho horování za zachování civilizace (lidského rodu), Prof.Buber a jeho formulace setkání, I.Klíma a jeho pokání atd. (pochopitelně připomínám zejména ta svá témata). Shrnuji: není důležité původní vzdělání ani současná účast ve výdělečném procesu, pro stolního bojovníka je tématem to, co je pro něho důležité. A pokud nemá bojovat sám se sebou, pokud má mít šanci na setkání, nevolí téma fyzikálně-metalurgické, alebrž zaujímavé i pro další soustolovníky, takříkajíc téma všem společné – tedy život, bytí ve světě, s láskou k tomuto tématu, proto vzývám stolní filosofickou společnost.

Na závěr úvodu ještě ke konkrétnímu tématu obecně:
Téma „Moderna a postmoderna“ lze spolu s Baumannem (cituji vědomě v rozporu s Josefem Úlehlou) nahlédnout jako „ … příležitost, abychom tento svět výstižněji popsali, abychom lépe porozuměli tomu, co se v něm děje a o co v něm jde. Starost o to, jaký název tento portrét ponese, rád přenechám jiným.“ (konec citace, tím jsem se též vypořádal s Prof.M.Machovcem – viz faximile).

Takže (dle výše uvedeného) můj příspěvek k tématu zní:

Moje moderna a postmoderna
Protože se vydávám sám (vyd. SAMOVID), omezuji se na stránku, takže dále jen v tezích, které rád rozvedu verbálně, dostane-li se mi příležitosti (aby prostor úvodu nebyl neúměrný, mohl by posloužit jako jádro Manifestu stolní filosofie):
1. Postmoderna = svět není systém, přírodní vědy se týkají jen části světa
2. Postmoderna = důkaz zcestnosti koncepce humanitních věd (vysvětlení jejich selhání)
3. Postmoderní sociologové fungují v systému státu
4. Hejdánek – konečně systém v postmoderně
5. Chvála vzdělání

V Kladně 12.7.2001
Petr Maglia

blog comments powered by Disqus