Zpráva

  Petr Maglia   09. srpna 2000   Ukázat komentáře

A. Zpráva z 3.semináře SFS_HB
B. Nezávazná přihláška na 4. filosofický seminář 2001


Vážení členové a příznivci SFS_HB:

A.
Zpráva z 3.semináře SFS_HB

Díky soustředěné atmosféře interiéru chalupy „U Magliů“, jakož i zásluhou příslušně relaxačních atmosfér ostatních interiérů (automobil „Felicia combi pro 9 lidí“, sauna-bazén „FIT Potůčky“, restaurace „U lesa Potůčky“, „mezinárodní lokálka ČSD Potůčky-Blatná“, hotel „Modrá Hvězda H.Blatná“, víkendový hostinec „U pilota H.Blatná“) a přírodě navzdory (v dešti) podařilo se naplnit náročný program třetího semináře. I když témata semináře se tvářila jako určité rozvolnění ve srovnání s dřívějším striktně předepsaným studiem dané literatury, mnozí členové, stolní borci ostřílení filosofií tváří v tvář, se nedali ošálit a zatížit se nesnesitelnou lehkostí bytí (někteří unikli až do USA), opět však vstali noví bojovníci a posílili naše řady.

Hrdé diplomy, spojené s doživotní vědeckou hodností Člen SFS_HB, si udělila po zásluze Vědecká rada oboru stolní filosofie ve složení:

Původní kádr:
David Maglia, Michal Maglia, Pavel Maglia, Petr Maglia, Jana Magliová, Dušan Šimek, Lucie Šimková, Josef Úlehla
Nová krev:
Petr Hrassky, Olina Němcová, Zdena Nováková, Josef Srba.

Z průběhu semináře zaznamenáváme jen střípky
(kompletní studijní materiál včetně 8x 45minut zvukového záznamu s barevnou fotodokumentací je vážným zájemcům k dispozici v archivu SFS_HB u předsedy přípravného organizačního výboru)

V pátek
se většině účastníků podařilo se sejít, z důvodu způsobu léta ne venku, ale ve vyhřátém interiéru u krbu s ohněm. Bilancování předešlých seminářů vedlo k závěru, že si stačíme, ale je škoda, že nezazní moudro dalších členů a příznivců. Je-li důvodem nesprávné oslovení se ukáže tak, že odborného garanta příštího semináře se uvolil dělat čajovník Dušan Šimek a oslovit zájemce (viz část B.!!!) po svém.

S prvním předem neavizovaným tématem vystoupil Petr Hrassky, taky proto, že byl nejprofesionálněji vybaven (tabulí) – téma struktury osobnosti a možností (sebe)zdokonalování zavánělo radami, jak se efektivně chovat vůči zákazníkovi.

Následovala až vášnivá obhajoba tématu pokory, kterou v posledním románě I.Klímy našel Petr Maglia – silného osobního nasazení bylo třeba k překonání kritiky Peňáse, záludností Kundery a především rezervovanosti přítomných účastníků. Hlasováním přítomných nebylo přijato přejmenování SFS_HB na Společnost pro Ozáření Existence (SOE_HB). Téma se nakonec ukázalo přece jen jako dostatečně nosné, protože diskuse byla ukončena za svítání. Zásluhu na této výdrži měl i čajovník Dušan Šimek, který průběžně nabízel vzácné čaje, a přerušení provozu pivovodu od souseda už ve tři ráno.

V sobotu
po pobytech v relaxačních a posilovacích interiérech osobní zaujetí všech účastníků neochablo, naopak k pracovnímu pokračování semináře jsme se sešli s hodinovým předstihem v 16 hodin u krbu, když pro nedostatek klidu selhal pokus otevřít další téma v restauraci Modré hvězdy.

Zahájil Michal Maglia nenápadným tématem „O výchově“, které však vydrželo do sedmi, protože někteří diskutující pochopili problém - výchovu coby změnu toho, co chce vychovávaný v případě úspěchu výchovy (jinak platí, že mohu dělat co bych měl chtít, ale nemohu chtít co bych měl chtít).

Pokračoval Dušan Šimek s tématem „O básnickém bydlení“ s koreferátem Petra Maglii a s obsáhlou diskusí – technokratický vývoj znamená odtržení budování od bydlení, ruší domov básnický jako podmínku pro uvědomělou smysluplnou individuální lidskou existenci.

Osvědčil se interiér u krbu, umožňující (navzdory neustálé konzumaci) velké soustředění; humorným dokladem byla omluva Petra Hrasskeho v 19 hodin, že v 22 hodin odjede a říká to teď, aby pak nerušil. Toto soustředění bylo narušeno zprávou z pivovodu, že v hostinci za zdí kamarád oslavuje třicetiny. Došlo tedy k přesunu účastníků za zeď filosofického gheta a k náležitému oslavení oslavence.

Nicméně nakonec i v tomto prostředí odeznělo i poslední z připravených témat – Petr Maglia tak dostal příležitost „Cestu člověka“ vydláždit základními šesti cihlami, aby si účastníci semináře odnesli i praktické rady pro pokračování v životě smysluplněji.

Setkání se nepodařilo ukončit ani „Pilotovi“ nesmlouvavým vytlačením přítomných od pípy kolem třetí hodiny ranní, protože zvláště silní stolní filosofové si vzali lahváče za zeď ke krbu.

Nedělní
dopolední ráno se poprvé ukázalo slunce, protože svou nepřítomnost na semináři už nevydrželo, ale dorazilo pozdě - nositelé témat byli již šťastně intelektuálně vyčerpaní, fyzicky dokázali ještě hýbat s nábytkem a nakonec nastoupit do vlaku, který uviděli z chalupy oknem, jak projíždí do zastávky H.Blatná.

Takže všeho bylo slavně dosaženo – halelujá!!!

B.
Nezávazná přihláška na 4. filosofický seminář 2001

Z výše uvedeného je zřejmé, že ani v běžném roce 2001 o posledním červencovém víkendu se neobejdeme bez v pořadí již čtvrtého a významově ještě vyššího (pokud je to vůbec ještě možné) filosofického semináře v tradičním mollovém prostředí hřebene Krušných hor a s odborným programem v režii Dušana Šimka.

Pozvánkou budou osloveni pouze ti z Vás nyní obesílaných a případní Vaši kamarádi, kteří o to projevíte zájem jakýmkoliv způsobem, např. vyplněním přiloženého odpovědního lístku (který je každý obeslaný oprávněn libovolně kopírovat pro své přátele).
Zasílání informací, pozvánek a písemností SFS_HB zůstává úkolem předsedy přípravného výboru SFS_HB, který si usnadním upřesněním počtu obesílaných na základě jejich přání. Přitom projevení zájmu znamená pouze předběžnou nezávaznou přihlášku na následující seminář a rozhodně vůči nikomu neznamená žádný závazek, ani vůči sobě – svoji svobodu si uhájíme za každou cenu a do poslední chvíle, proti jakýmkoliv manipulacím bojujeme do posledního dechu a do poslední příležitosti svobodné volby, kterou je i nevolba.

Čau všichni a nashledanou příště

V Kladně dne 6. listopadu 2003
za org.výbor SFS_HB:
Jana a Petr Magliovi

Přílohy:
1. Odpovědní lístek - pro všechny obesílané a jejich přátele
2. Diplom a foto-pro účastníky 4.filosof. semináře SFS_HB

blog comments powered by Disqus