Úvod
Seminář 2000
2.pozvánka

2.pozvánka

  Petr Maglia   22. února 2000   Ukázat komentáře

2.pozvánka z 22.2.2000
na třetí filosofický seminář
Stolní Filosofické Společnosti H.Blatná, který se bude konat
od pátku 28.července magického roku 2000
v letním amfiteátru zahrady „U Magliů“
v Horní Blatné

Vážení členové a příznivci SFS_HB,

vzpomeneme-li na zásilku datovanou 6.12.1999, nepřekvapuje nás následující upřesnění programu:

V termínu do 31.ledna 2000 se mi zatím sešly tři návrhy témat, nikoliv však ve formě stručných čitelných vstupních referátů, které bych mohl přiložit k návrhu programu semináře, včetně doporučené literatury, a program dozdobit pouze jednotící ideou – tou je stolní pohoda (po Buberovi říkáme setkání).

Takže se pokouším jít strhujícím příkladem a přikládám teze mnou navrženého tématu, o němž přemýšlím po chvilkách, které kradu výdělečné činnosti, rodině a společenskému životu či posilujícímu spánku. Magický rok 2000 mi přináší padesátku, moje horizonty už nejsou nekonečné, vše nepokryji a je nutno se věnovat věcem zásadním na úkor těch ostatních. To však platí pro všechny bez rozdílu věku, jen ti mladší to zpravidla pochopí až když jsou starší. Takže vyzývám všechny k aktivní účasti, k navržení vlastních životních témat do programu, jakož i ke studiu jinými navržených témat pro možnost „setkání v přítomnosti“ (ve společném světě) na semináři. Především však vyzývám ke stolní pohodě, hlavně se nenechat vyprovokovat, omezit nároky, stres číhá ne naši neopatrnost – dáme si paňáka a pokračujeme:

Návrh programu
Pátek 20až21hod.:
Hodnocení minulých seminářů (M.Machovec, M.Buber)pamětníky z odstupu
Přijetí závěrů pro následující organizaci setkání, stanovení pořadí témat
21až23hod:
1.téma:
Vstupní referát navrhovatele tématu
Poznámky k předem rozeslaným tezím navrhovatele (Antiteze)
Plenární diskuse – pokus formulace výsledného stanoviska k tématu

Sobota
10až15hod.:
Výlety v sekcích podle kondice a nálady
15až16hod.:
Společný oběd v restaurantu „Modrá hvězka“ na náměstí v barokním stínu kostela
17až23hod.:
Další témata do jejich i našeho vyčerpání (postup viz 1.téma)
od 23hod.:
Společná večeře ve všech prostorách chalupářské restaurace „U pilota“
Postupné ukončování semináře závěrečnými proslovy, rozjímání, usínání


V Kladně dne 22.2.2000
(i takový den existuje! – ale to čekání)

Petr Maglia
předseda vědecké rady SFS_HB

Příloha – 3 strany
Petr Maglia - Návrh tématu pro 3.filosofický seminář SFS_H.Blatná
„Ivan Klíma – beletristická nabídka životní filosofie naší postmoderní společnosti“

blog comments powered by Disqus