Úvod
Seminář 1998
Závěrečná informace autorovi knihy

Závěrečná informace autorovi knihy

  Petr Maglia   19. února 1999   Ukázat komentáře

Vážený pan
Prof. Milan Machovec
U průhonu 4
170 00 Praha 7

Zn.: PM-MMP90219
V Kladně,19.února 1999

Věc
Závěr soukromého semináře ke knize M.Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku


Vážený pane profesore,

přiloženým návrhem DIPLOMU si dovoluji Vám nabídnout účast na závěru ze semináře, o kterém jsme Vás ve fázi příprav osobně informovali s Prof. Neumannem při návštěvě u Vás 14. 1. 1999. Ocením jakékoliv Vaše připomínky, které do přiloženého návrhu DIPLOMU vepíšete, volná je celá zadní strana diplomu, protože se nám s Prof. Neumannem nepodařilo najít vhodné společné rezimé (i když jsme se o to velmi pracně pokoušeli), budu respektovat i Vaše případné rozhodnutí nemít s tím vším nic společného (jednoduše vyjádřitelné přeškrtnutím vašeho jména na diplomu).

Pokud však navržený způsob Vašeho zavlečení do závěru semináře neodmítnete, rádi Vás opět s Prof. Neumannem navštívíme s výtisky konečné verze DIPLOMU pro všechny účastníky, nejen za účelem slavnostního připojení Vašeho podpisu, případně k doplnění fotodokumentace ze semináře o vzácný snímek čestného presidenta SFS_HB v prostředí jeho tvůrčí dílny, ale pokud byste měl zájem poskytneme podrobnější informaci, jaké to bylo – nakonec jsem se těsně před konáním dost obával malé účasti ve velkém hotelovém sále a zbytečně rezervovaného celého poschodí hotelu - účast však byla překvapivá, nálada byla výborná, všichni účastníci byli myslím spokojeni a počasí nám též velmi přálo.

Očekávám Vaši reakci a nebude-li zcela záporná, hodilo by se Vám, kdybychom se k Vám dostavili ve čtvrtek 4 března 1999 v 17 hodin ?

Přeji co nejpevnější zdraví
a těším se na shledanou

Petr Maglia

blog comments powered by Disqus