Úvod
Seminář 1998
První diplom ČLEN SFS_HB

První diplom ČLEN SFS_HB

  Petr Maglia   19. února 1999   Ukázat komentáře

Stolní filosofická společnost Horní Blatná

DIPLOM
spojený s doživotní vědeckou hodností
ČLEN SFS_HB
STOLNÍ FILOSOFICKÉ SPOLEČNOSTI HORNÍ BLATNÁ
udělené na základě veřejné obhajoby společné disertační práce
na semináři inspirovaném knihou
„M.Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku“
konaném v Horní Blatné v sále hotelu MODRÁ HVĚZDA od pátku 29.ledna 1999

Vědecká rada oboru stolní filosofe
Petr Maglia, Jaromír Neumann, Josef Úlehla, Michal Maglia, Helena Magliová, Jan Vozábal, Ladislav Nováček, Stanislav Pscheidt, Blanka Pscheidtová, Pavel Maglia, Blanka Hejlová, Petr Hejl, Jana Magliová, David Maglia, Jura Macúch, Jitka Macúchová, Jiří Dimitrov, Miluška Dimitrová, Miloš Dáňa, Tomáš Dáňa, Zuzana Dáňová, Vlasta Vítek, Jana Vítková
a Milan Machovec n.t.p. (ne tělesně přítomen)

rozhodnutím ze dne 29./30.1.1999 – číslo protokolu 990130/MMD1.doc
udělila
Jaromíru Neumannovi
vědeckou hodnost ČLEN SFS_HB

Uvedená vědecká hodnost oceňuje otevřenost Člena SFS_HB k široké problematice kořenů lidství zkoumaných filosofií, odvahu k účasti na diskusi o „takových“ věcech a odvedený výkon do časných ranních hodin navzdory chladu a zvyšující se hladině alkoholu v krvi. Člen SFS_HB prokázal svoji odolnost vůči filosofii tváří v tvář zániku, obhájil svoji osobní integritu a alespoň ještě v neděli byl schopen se vrátit ke svému běžnému životnímu údělu. Udělená vědecká hodnost zavazuje nositele nezapomenout na své prokázané jedinečné schopnosti a tvořivě je rozvíjet u všech budoucích stolů.

Ing. Petr Maglia, CSc.
Předseda organ. výboru SFS_HB
Prof. Jaromír Neumann
Předseda vědecké rady SFS_HB

filosof Milan Machovec
Čestný president SFS_HB


kulaté
razítko SFS_HB
neexistuje

blog comments powered by Disqus