Úvod
Seminář 1998
Program semináře, příloha k 2.pozvánce

Program semináře, příloha k 2.pozvánce

  Petr Maglia   09. prosince 1998   Ukázat komentáře

Příloha k Pozvánce II. na seminář ke knize:
M.Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku

A. Pátek 29.ledna 1999
Cíl = harmonické sladění individuálních očekávání
Od 20:00 hod.
1. ZAHAJOVACÍ PŘÍPITEK
Úvodní vysvětlivky org.výboru (kdo je kdo, co a jak, kde kdo bude spát a proč)
Zdravice M.Machovce (nejlépe osobně),
Můj přítel M.Machovec (co by na sebe sám neřekl řekne J.Neumann)

Od 21:00 hod.
PROJEDNÁNÍ PROGRAMU
Co se skrývá za jednotl.body Návrhu II a proč (potenciál sešlosti = lze se nejen bavit, ale též hovořit),
Připomínky – pokus o demokratické schválení programu,
Autoritativní rozhodnutí co zítra diktátem většiny (svoboda = přihláškou se účastník nezavazuje k účasti na čemkoli)

Od 22:00 hod.
NALADĚNÍ NA SCHVÁLENÝ PROGRAM V SEZNAMOVACÍCH SEKCÍCH
Dámská i pánská volenka (byl popis přihlášených dost inspirativní?) v neorganizovaných sekcích:
Chalupa u Magliů, Nálevna u pilota, Hostinec Lesanka, Hotel M.Hvězda, Koliba U medvěda atd. (vysvětlení atd. na místě) – viz příloha Doprava_Místopis

B. Sobota 30.ledna 1999
Cíl = konfrontace živé filosofie s životní zkušeností přítomných
10:00 až 12:00
J.Neumann FILOSOFIE DNES I
Základní potřeby člověka, Tradiční filosofie a individuální existence, Úvod do souč. fil. myšlení, Hodnoty, Umělecká osobnost a lidská činnost, Co může fil.říct k dnešku – úloha mýtu, kritika liberalismu, metafyzická samota člověka a otevřenost k dialogu,

12:10 až 13:00
Přítomní DISKUSE – DOPLŇUJÍCÍ A DALŠÍ TÉMATA

Individuální rekreace

15:30 až 17:30 – J.Neumann FILOSOFIE DNES II (A DÍLO M.MACHOVCE)
Základní otázky společné postmoderní filosofiii, Jsoucno s ohledem na bytí – naladění člověka, Pragmatické odpovědi, Poslání filosofie, Systém potřeb člověka, Živlem myšlení je bytí, …

17:40 až 18:30
Přítomní DISKUSE – DOPLŇUJÍCÍ A DALŠÍ TÉMATA

Pěší přesun

19:00 až 21:30
SPOLEČNÁ VEČEŘE v hotelu Modrá hvězda

Pěší přesun zpět

Od 22:00
P.Maglia a přítomní pozůstalí POKUS O SYSTEMATIZACI PROJEDNANÝCH TÉMAT A O FORMULACI STANOVISEK PŘÍTOMNÝCH (bez sokratovské závaznosti a s teologickým rozměrem)

C. Neděle 31.ledna 1999
Cíl = bilancí k individuálnímu usebrání – k aktivitě
10:00 až 10:30 – P.Maglia
INFORMACE Z NOČNÍCH POKUSŮ
(kontrola = minulí pozůstalí)

Individuální rekreace
nebo
11:00 až 12:30 – J.Neumann
OSOBNOSTI POSTMODERNÍ FILOSOFIE

Globální záměr – Radost z dialogů
(tváří v tvář zániku?)

blog comments powered by Disqus