Úvod
Seminář 1998
Připomínka

Připomínka

  Petr Maglia   23. listopadu 1998   Ukázat komentáře

Vážení obeslaní:

S včerejšími čerstvými dojmy ze sněhových závějí v H.Blatné připomínám, že v půli letního srpna jsem si Vás dovolil obeslat pozvánkou na seminář. Abych mohl zařídit vše potřebné v případě Vašeho zájmu o účast, stanovil jsem uzávěrku přihlášek na konec tohoto měsíce. Tato připomínka je určena především dosud nepřihlášeným, ale rozesílám ji všem, protože s lidmi je třeba hovořit, což nezvádám, tak alespoň takto.

Tenkrát v létě se sice nejednalo o úřední obsílku, ale i pro Vás milé přihlášené to byl značně podezřelý až drze vlezlý útok na privátní zónu, protože „nic není zadarmo“. I já jsem z totáče přecitlivělý na jakoukoliv manimulaci a pozvánka s programem a s požadavky na písemnou přípravu to manipulací hodně zavání. Nuže nedejte se a usměrněte mě (mezi úsilím o porozumění mezi lidmi ve skupině a jejich manipulací je asi jen subjektivní rozdíl).

Také je tu problém setkání vzájemně si většinou neznámých lidí různých generací, profesního zaměření a životního stylu. I při projeveném zájmu o zvolené dostatečně společné téma se účastníci sjedou s rozdílnými představami a očekáváním, což není možno sladit předchozím seznamováním se mezi sebou. Nuže tedy alespoň za sebe využívám této příležitosti sdělit, že při „třetím čtení“ se jako „opravdový žák“ od mistra odvracím, nesdílím jeho představu aktuálního zániku lidského rodu během několika příštích pokolení, ani způsob záchrany posílením vědomí stádnosti, natož pak „prohloubením ženských složek lidství“ (jinak je analýza ženy v desáté kapitole až metaforicky krásná a svědčí o bohatýrských zkušenostech nejen z četby pramenů). Seminář tedy nechápu jako setkání fandů Prof.Machovce. Považuji však za seriózní pana profesora informovat s tím, že by jeho účast byla pro nás velkou ctí.

Již nyní mohu oznámit, že aktivní účast přislíbil vrstevník a přítel pana Machovce, historik a teoretik umění Prof. Jaromír Neumann, DrSc., který navrhnul doplnění tématu o vlastní výklad „FILOSOFIE DNES (a její význam v krizi dnešní doby tváří v tvář zániku)“. Pan Neumann je naopak ještě skeptičtější a v „sokratovském rozměru svého života“ ještě radikálnější než pan Machovec, takže pokud jej získám do přípravného výboru semináře pro zpracování druhé pozvánky (Pozvánky II s upraveným návrhem programu dle Vašich připomínek), nebudu to mít vůbec lehké „s manipulací semináře k obrazu svému“.


Se srdečným pozdravem Petr Maglia

blog comments powered by Disqus