Úvod
Seminář 1998
Pozvánka na promoci

Pozvánka na promoci

  Petr Maglia   06. března 1999   Ukázat komentáře

Pozvánka na slavnostní promoci členů SFS_HB,
spojenou s udělením doživotní vědecké hodnosti,
což se koná v restaurantu hotelu MODRÁ HVĚZDA
v sobotu 3.dubna 1999 od 21,30 hodin v Horní Blatné

Vážený/á/í:

Organizační výbor SFS_HB si Vás dovoluje pozvat na slavnostní promoci členů, kteří získávají svoji vědeckou hodnost na základě veřejné obhajoby společné disertační práce na semináři inspirovaném knihou „M.Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku“ konaném v Horní Blatné v sále hotelu MODRÁ HVĚZDA od pátku 29.ledna 1999.

Doživotní vědeckou hodnost
ČLEN SFS_HB - STOLNÍ FILOSOFICKÉ SPOLEČNOSTI HORNÍ BLATNÁ
získávají tito členové:
Petr Maglia, Jaromír Neumann, Josef Úlehla, Michal Maglia, Helena Magliová, Jan Vozábal, Ladislav Nováček, Stanislav Pscheidt, Blanka Pscheidtová, Pavel Maglia, Blanka Hejlová, Petr Hejl, Jana Magliová, David Maglia, Jura Macúch, Jitka Macúchová, Jiří Dimitrov, Miluška Dimitrová, Miloš Dáňa, Tomáš Dáňa st., Zuzana Dáňová, Vlasta Vítek, Jana Vítková, a Milan Machovec n.t.p.

Uvedená vědecká hodnost oceňuje otevřenost Člena SFS_HB k široké problematice kořenů lidství zkoumaných filosofií, odvahu k účasti na diskusi o „takových“ věcech a odvedený výkon do časných ranních hodin navzdory chladu a zvyšující se hladině alkoholu v krvi. Člen SFS_HB prokázal svoji odolnost vůči filosofii tváří v tvář zániku, obhájil svoji osobní integritu a alespoň ještě v neděli byl schopen se vrátit ke svému běžnému životnímu údělu. Udělená vědecká hodnost zavazuje nositele nezapomenout na své prokázané jedinečné schopnosti a tvořivě je rozvíjet u všech budoucích stolů.

Členové jsou oprávněni na svoji promoci pozvat omezený počet nejbližších příbuzných a přátel.
Televizní týmy a novináři se mohou pokusit získat akreditaci u organizačního výboru.

Zájemci o vědecký titul
ČLEN KORESPONDENT SFS_HB
STOLNÍ FIL.SPOLEČNOSTI HORNÍ BLATNÁ
se dostaví na promoci s vlastnoručně přečtenou knihou „M.Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku“ nebo jiným filosofickým dílem a budou prověřeni vědeckou radou oboru stolní filosofie.

Ostatní zaslanou knihou přesto neoslovení mohou na adresu org. výboru vrátit dílo nevyplaceně,
nebo poslat 250 Kč a knihu si s chutí doma třeba spálit.

za org.v. Petr Maglia
kulaté
razítko SFS_HB
neexistuje

blog comments powered by Disqus