Úvod
Seminář 1998
Návrh témat, příloha k 1.pozvánce

Návrh témat, příloha k 1.pozvánce

  Petr Maglia   17. srpna 1998   Ukázat komentáře

Příloha k Pozvánce I. na seminář ke knize:
M.Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku
© Milan Machovec 1997 - 359 stran, Vyd. Č.Kocar, Údolní 21, Brno, L.P.1998

Návrh programu semináře

A. Úvod - plenární zasedání
(diskuse řízená od stolu org.výboru)
Úvodní vysvětlivky organizačního výboru
Uvítání čestných hostů
Úvodní slovo čestných hostů
Schválení tématických okruhů programu semináře
Přihlášení účastníků do sekcí k projednávanému tematickému okruhu

B. Jednání v sekcích
(diskuse u stolů s cílem návrhu Rezoluce k projednávanému tematickému okruhu)
Konzultace návrhů rezolucí připravených účastníky k tématickému okruhu
Společná Rezoluce k projednávanému tématickému okruhu

C. Výzva účastníků semináře: CHARTA ´99 - plenární zasedání
Projednání konečného textu, tvořeného Rezolucemi k projednávaným tematickým okruhům
Projednání dalšího postupu a záměrů účastníků semináře
Závěr - hodnocení průběhu semináře čestnými hosty a účastníky

Tématické okruhy jako podklad pro návrh programu semináře

1. Slušní lidé a obecné otázky
2. Selský rozum a filosofie hodná toho jména
3. Přehled - co nám poskytuje úsilí minulých géniů
4. Východiska životní aktivity
5. Závěry pro „spasitelské působení“?

Organizační podněty
a) Zájemce o účast si promyslí, jaké tématické okruhy by seminář měl zahrnovat a na adresu org.výboru zašle k výše uvedenému návrhy změn a doplnění, org.výbor je povinen si se všemi návrhy poradit tak, aby součástí Pozvánky II. byl návrh programu, vyčerpávající všechny podněty.
b) Účastník si přiveze čitelně písemně zpracované a svým jménem opatřené vlastní Rezoluce ke všem tématickým okruhům (dle Pozvánky II.) v rozsahu několika vět až stran podle vlastního uvážení a tíhnutí a všechny podklady ze kterých čerpal a kterými míní ovlivňovat ostatní účastníky.

blog comments powered by Disqus