Úvod
Seminář 1998
2.pozvánka

2.pozvánka

  Petr Maglia   09. prosince 1998   Ukázat komentáře

Vážení a milí přihlášení,

z přiloženého Seznamu přihlášených vyplývá, že není nutno žádat nové radní o povolení shromáždění na náměstí, po menších (nestavebních) úpravách snad vystačíme s prostory v chalupě „U Magliů“, Majakovského 50, H.Blatná a s přiléhajícím Víkendovým chalupovým restaurantem „U pilota“, Majakovského 52, H.Blatná (viz příloha Doprava_Místopis). Prezentace účastníků je od 17,30 hod., vlastní seminář bychom pak zahájili po náležitém uvelebení se (pokud možno s dohledem na krb) v 20 hod. podle přiloženého Programu semináře_Návrh II.

Počet přihlášených odpovídá pomyslné odborné laťce, nastavené myslím zatím především formou Pozvánky I (pracností účasti), my (co jsme prošli tímto sítem) sami mezi sebou si snad můžeme přiznat, že laťky bude dosaženo už samotným setkáním zájemců o organizovanou diskusi na dané téma. Vycházím z toho, že jste s datem 23.11.98 dostali ještě Připomínku, takže víte, že o naší akci informuji pana profesora Machovce s tím, že by pro nás byla jeho účast ctí - své dílo napsal tak, že je patrné, že je trpělivý i s naprostými laiky. Přesto si dovoluji nesouhlasit (jak také víte z Připomínky) a v přiložené POLEMICE LAIKA se pokouším o konstruktivní alternativu – vnucuji se s ní aniž bych se chtěl srovnávat s mistry (pokorně souhlasím, že mi chybí nejen četba pramenů, ale vzdělání jako takové), a už vůbec ne proto abych využíval své výhody rozesílat předem účastníkům co chci a tak Vás manipuloval k obrazu svému (ostatně když kdokoliv z Vás cokoliv pošle, zavazuji se k rozeslání předem všem přihlášeným), jen mi připadá laciné a destruktivní pouze nesouhlasit.

Na základě došlých přihlášek organizační výbor věru neměl problémy si se všemi došlými návrhy poradit tak, aby Program semináře_Návrh II vyčerpal všechny podněty. Až na výjimky se vzdáváte této možnosti a víceméně signalizujete, že se nenecháte manipulovat k jakékoliv písemné přípravě. Mnozí zřejmě za podezřelý považují už požadavek na písemnou přihlášku. Takže návrh programu se zásadně změnil (to je vlastně také zahrnutí všech podnětů), ale stále jde jen o návrh – neopouštím však ambici formulovat jako výsledek semináře text, který účastníkům připomíná nejen diskutované otázky, ale i stanoviska k nim, na kterých se shodli či neshodli (ve své prostotě, či s vědomím omezené pravdivosti a tudíž bez sokratovských požadavků na signatáře). Přitom si uvědomuji, že v programu navržená témata lze probírat den nebo rok (pro nedostatečně zaměstnané (či nedostatečně rozptylované) jsou na celý život, na ostatní dolehnou třeba při silvestrovském bilancování) bez konečného závěru, a každý si nutně alespoň v podvědomí nese své vyvíjející se závěry, nutně proto, že svět jsme nakonec ochotni vnímat jen jako jednotný, čili si ho sjednocujeme, ovšem každý jinak, takže najít společnou řeč na daná témata je těžké, natož pak společná stanoviska.

Se srdečným vánočním pozdravem Petr Maglia

P.S.: Každému zvlášť sděluji, že si beru na pondělí a úterý dovolenou, tak zvažte jestli můžete též ještě pobýt.

Přílohy: Seznam přihlášených, Program semináře_Návrh II, Doprava_Místopis, Polemika laika – celk.5 stran včetně

blog comments powered by Disqus