Úvod
Seminář 1998
1.pozvánka + kniha 359 stran

1.pozvánka + kniha 359 stran

  Petr Maglia   17. srpna 1998   Ukázat komentáře

Petr Maglia oslovil 39 svých přátel

Vážení,
dovoluji si Vás třicetdevět oslovit s návrhem, abyste si našli čas k přečtení přiložené knihy uvedeného autora a názvu. Pokud Vás zaujme, třeba budete mít chuť si o tom popovídat v Horní Blatné, kde máme prostornou chalupu a po zimních horských radovánkách oheň v krbu může vyvolat náladu i na obecnější věci. Pokud Vás zaujme jako mě, můžete tuto pozvánku (3 strany) namnožit pro své přátele a zaslat spolu s knihou, aby všichni účastníci mohli vycházet z osobního prožitku. (Nemám žádnou smlouvu s knihkupectvím: Fišer, Kaprova 10, 110 00 Praha 1, tel.02/2320733.)

Vyhlašuji uzávěrku přihlášek na adresu jednočlenného organizačního výboru v termínu až do pondělí 30.listopadu 1998, abyste měli prostor pro případné obeslání Vašich přátel. Potom do pondělka 14.prosince 1998 rozešlu Pozvánku II., kterou obdrží pouze ti z Vás a z Vašich přátel, kteří projeví zájem. V Pozvánce II. bych pak s Vaším svolením uvedl jmenný seznam zájemců s uvedením domovských obcí a velmi stručného jednořádkového výčtu životopisných dat (viz přiložený odpovědní lístek), aby bylo jasnější, v jakém kruhu se sejdeme. Konání je zaručeno, minimálním počtem zájemců je moje rodina (my na chalupu jezdíme každý víkend); při větším úspěchu nebo na Vaše přání většího komfortu zajistím ubytování v místním hotelu a seminář bude v sále hotelu, to bych pak zkusil i účast samotného pana profesora Machovce, případně i profesionálnějších oponentů.

Proč jsem se odhodlal k uvedené nabídce zjistíte pokusem o přečtení přiložené knihy; pokud z přečtení důvod nezjistíte, tak se při této příležitosti neuvidíme (jen doufám, že Vás tak úplně neodradím od našich normálních styků, to bych radši, abyste se zúčastnili a vynadali mi, že blbnu, místo abych se staral o rodinu). Nepřidal jsem se k radiálním ekologům či k jiným chaotům, ani se na stará kolena nepokouším o roli osvíceného apoštola. Asi mě hlavně zaujalo, že existují lidé s humanitním vzděláním, tedy se vzděláním pro lidi, pro hledání fundovanějších odpovědí na otázky, kterých jsem se dosud dotýkal velmi nešikovně - tedy vědeckotechnicky, a příležitostně hlásal bludy jako svoje názory, podepřené jen dlouhým studiem (jednostranným) a téměř padesátiletou životní zkušeností.

Na všechny své zkušenosti však nerezignuji, a proto jsem považoval za prospěšné formulovat ještě přiložené tématické okruhy jako podklad pro návrh programu semináře. Od zájemců o seminář očekávám připomínky, případně organizační a jiné podněty, protože cílem je zajistit pro všechny účastníky tvořivý rámec k vlastní aktivitě ( a točené pivo, víno, a jiné pochoutky).

Se srdečným pozdravem Petr Maglia


Přílohy:
Tématické okruhy-Návrh programu semináře_1 strana,
Odpovědní lístek_1 strana,
Kniha-359str._1ks

blog comments powered by Disqus