Úvod
Semináře
2010: Bůh a paradox

2010: seminář na téma Bůh a paradox

Odborný garant: Marek Tomeček


Výchozí texty
Marek Tomeček Bůh a paradox / problém zla a problém řeči o Bohu

Příspěvky
Marek Tomeček Bůh a paradox
Tomáš Halík Jobův spor s Bohem