Úvod
Aktuality
ex post příspěvek C. G. Jung, T. Halík

ex post příspěvek C. G. Jung, T. Halík

  Petr Maglia   29. ledna 2015   Ukázat komentáře

Doplněn příspěvek Petra Maglii v sekci semináře: Bůh a paradox

Zde názor C. G. Junga v knize „Odpověď na Jóba“, český překlad 2015. 

C. G. Jung vysvětluje Knihu Jób jinak: starozákonní Bůh Jahve byl svými postupnými tvůrčími akty natolik fascinován a zaneprázdněn, že přitom zapomněl na svou vševědoucnost. Díky iniciativě Božího syna Satana (jemuž se později nikoliv neprávem dostalo jména Lucifer = Světlonoš) došlo ke konfrontaci Boha s Jóbem:

„Vítězství člověka, jenž byl poražen a jemuž bylo učiněno násilí, je evidentní: Jób stál morálně výše než Jahve. Jóbova převaha už nemůže být sprovozena ze světa. Vznikla tím situace, která nyní skutečně potřebuje uvažování a reflexi. Jahve se musí stát člověkem, neboť mu učinil křivdu. On jako strážce spravedlnosti ví, že i nad ním vládne morální zákon. Poněvadž jej jeho výtvor převýšil, musí se obnovit.“

Boží odpovědí na Jóba je Kristus.  


blog comments powered by Disqus