Úvod
Aktuality
POZVÁNKA na 15.seminář SFS-HB 2012

POZVÁNKA na 15.seminář SFS-HB 2012

  Petr Maglia   17. října 2011   Ukázat komentáře

V Horní Blatné 17.10.2011

Pozvánka na 15.seminář SFS-HB rok 2012

Vážení přátelé a příznivci stolní filosofie,

opět si Vás dovolujeme lákat na víkend se stolní filosofií do Horní Blatné, na zahradu či do lokálu U Magliů, Majakovského 50, první dům za železničním viaduktem ve směru na Potůčky.
Sejdeme se jako minule poslední víkend v srpnu od pátku 24.8. do neděle 26.8.2012.

Těšíme se na každého a jeho kamarády
Jana a Petr Magliovi
kontakt na organizačního garanta
[email protected]
http://www.blatna-cz.com/index.php
mobil: 602 381 286

Dále odkazujeme na STANOVY Stolní filosofické společnosti – Horní Blatná z 22.8.2007 a
předáváme slovo odbornému garantu 14.semináře SFS-HB Petru Magliovi.

15. seminář vyhlašuji na téma
Šifry transcendence a praktická filosofie / Filosofie pro moderního člověka

Téma navazuje na minulý wittgensteinovský seminář a odkazuje k autorům, kteří své filosofické dílo završili knihami:
1.
Karl Jaspers: Šifry transcendence. Vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha 2000 (překlad V.Zátka z 3.vyd.Mnichov 1977)
2.
Jan Sokol: Etika a život / Pokus o praktickou filosofii. Vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha 2010 
3.
15.seminář je výroční
Názvem tématu 15.semináře SFS-HB též odkazuji na světový bestseller ideového zakladatele našich seminářů Milana Machovce (1925 – 2003), totiž na název jeho nejslavnější knihy Ježíš pro moderního člověka. Milan Machovec byl naším ideovým zakladatelem, protože jeho kniha Filosofie tváří v tvář zániku byla v roce 1998 tématem našeho 1.semináře SFS-HB – viz http://www.blatna-cz.com/vypis.php?action=1998


Myslím, že díla obou autorů dobře naplňují téma, jímž bych chtěl obrátit pozornost účastníků následujícího semináře Stolní filosofické společnosti Horní Blatná na smysl filosofie pro moderního člověka.

Ad 1.
Kniha Šifry transcendence obsahuje 8 přednášek tak, jak je Jaspers odpřednášel s poctivou snahou, aby mu posluchači rozuměli – je myslím praktickou odpovědí na otázku, čím se filosofie liší od vědeckých disciplín nebo od teologie.

V knize je 2-stránkový doslov: Hans Saner, 15.ledna 1970, kde autor vysvětluje, že knížka obsahuje text Jaspersovy poslední přednášky, která se konala v letním semestru 1961 a vznikla přepisem magnetofonových nahrávek, protože pro Jasperse (1883 – 1969) byla filosofie vždy in statu nascendi (bezprostřední filosofická reflexe), anebo už dál neexistovala.
V knize je na str.9 až 37 úvodní studie: Miloš Havelka: Karl Jaspers – Život a dílo, rozdělená do částí Otázka viny (1946 – dílo K.J., které ovlivnilo průběh Norimberského procesu s nacisty a dodnes je aktuální k vysvětlení totalitarismu), Situace doby a problém existence, Původ a východiska (životopisná data a přehled prací K.J.), Věda a filosofie: Problém pravdy, Dějiny filosofie, Filosofie náboženství – cituji ze závěru úvodní studie:
„Jádro Jaspersovy filosofické víry tvoří koncept transcendence (jakožto původu veškerého bytí) a učení o šifrách (jakožto symbolech), jejichž prostřednictvím existence zakouší to, co ji přesahuje.

Ad 2.
Jan Sokol (narozen 1936 v Praze) své dílo jistě ještě nezavršil, nicméně svou předešlou filosofickou prací (za totáče se živil jako programátor ve VÚMS) se dopracoval ke knize Etika a život, kterou uvádí třemi citáty:
Jak máme žít? Sókratés
Máš snad něco, co bys nebyl dostal? (První list Korintským)
Svět a život jsou jedno (Wittgenstein)
Autor svoji knihu začíná takto: „Jako praktická se počínaje Kantem označuje ta část filosofie, která se zabývá jednáním, rozhodováním a hodnocením. Proti ní stojí filosofie teoretická, jež se zabývá bytím a poznáváním toho, co jest. Ptá se tedy na to, co je a není, kdežto v praktické filosofii jde o to, co je dobré a špatné, co má a nemá být. Toto základní rozlišení samo pochází ovšem už ze starověku."

Ad 3.
Sazba knihy Ježíš pro moderního člověka připravená k vydání v nakladatelství Orbis 1969 byla rozmetána, první oficiální vydání česky se uskutečnilo až 1990 Praha – Orbis.
Mezitím: 5 vydání německých 1972 až 1980, 2 vydání italská 1973,1974 a španělská 1974, 1976, 1 vydání holandské 1973, korejské 1974, anglické 1976, americké 1976, jugoslávské 1977, francouzské 1978, japonské 1980, švédské 1983, brazilské 1989.
Druhé oficiální české vydání Jiří Tomáš - Akropolis, Praha 2003.


Petr Maglia
Odborný garant 15.semináře SFS-HB

blog comments powered by Disqus