Úvod
Aktuality
Pozvánka na 11.seminář SFS-HB 2008 na téma : Jepiprse

Pozvánka na 11.seminář SFS-HB 2008 na téma : Jepiprse

  Josef Úlehla   08. října 2007   Ukázat komentáře

Vážení příznivci stolní filosofie!

Dovoluji si vás pozvat na 11. filosofický seminář Stolní
filosofické společnosti Horní Blatná, který se koná jako
obvykle díky vzácné laskavosti Petra a Jany Magliových,
v jejich chalupě a přilehlých restauracích v Horní Blatné
s tímto programem:

Pátek 25. července 2008

16:00 až 20:00 Dojíždění, přivítání, ubytovávání, odkládání
mobilů, soustředění, setkání
20:00 až 23:00 Stolní filosofování

Sobota 26. července 2008

10:00 až 13:00 Stolní filosofování
15:00 až 23:00 Stolní filosofování

Neděle 27. července 2008

10:00 až 13:00 Stolní filosofování

Určený námět setkání se jmenuje Jepiprse a je popsán
v souboru jepiprse.txt, který je zde:

(3) http://www.blatna-cz.com/text.php?id=138&action=p1

Na www stránkách Společnosti je možno taktéž předkládat
čtecí příspěvky na setkaní a vstoupit onlajnovým příspěvkem
do onlajnové rozpravy. Návod následuje.

Pro porozumění návodu je dobré mít na paměti, že kromě
letního blatenského stolního filosofání, je zde ještě již
probíhající předblatenská onlajnová rozprava. Čtecí
příspěvek je text, který účastníci předloží před setkáním a
který je určen k tomu, aby byl v Blatné přečten. Onlajnový
příspěvek je příspěvek do onlajnové rozpravy.

Vše by se mělo dít na následující stránkách Společnosti,
které jsou přístupné buď klikáním ze stránky hlavní:

(0) http://www.blatna-cz.com/
(1) Stolní filozofická společnost
(2) SEMINÁŘE (v menu) + JEPIPRSE (v roletě)
(3) Jepiprse (až dole, pod =výchozí texty=, červené)
(4) diskuse (až dole)

Nebo přímo.

(0) http://www.blatna-cz.com/
(1) http://www.blatna-cz.com/index.php
(2) http://www.blatna-cz.com/vypis.php?action=2008
(3) http://www.blatna-cz.com/text.php?id=138&action=p1
(4) http://www.blatna-cz.com/diskuse.php?id=138&a1=NEPRAVDA

Jak již bylo zmíněno, stránka (3) obsahuje soubor
jepiprse.txt, který vymezuje námět letošního filosofování;
je zároveň (zatím jediným) čtecím příspěvkem letošního
setkání a také jediným studijním pramenem - výchozím textem.

Stránky Společnosti umožňují každému, aby se zapojil do
onlajnové =diskuse= k tomuto čtecímu příspěvku. K tomu
slouží stránka (4). Kde je možno buď kliknout dole na
nápis =vložit příspěvek=, čímž je vložen onlajnový příspěvek
přímo navazující na čtecí příspěvek Jepiprse; nebo je možno
kterýkoliv onlajnový příspěvek zobrazit a kliknout na nápis
=odpovědět=, čímž je navazováno na příslušný onlajnový
příspěvek. Chlíveček =příspěvek= je určen pro název
(předmět) příspěvku. Vlastní příspěvek patří do chlívečku
=text=.

Prosím, při vkládání onlajnových příspěvků uvádějte celé
jméno. Naopak =email=, pokud po tom netoužíte, nevyplňujte.

Toto je také místo, kde je možno pomocí onlajnového
příspěvku vložit příspěvek čtecí. Vkládejte ho, prosím,
pomocí kliknutí na nápis =vložit příspěvek= dole. Název
onlajnového příspěvku nechť začíná slovy =Čtecí příspěvek=
a pokračuje mezerou, pomlčkou, mezerou a názvem čtecího
příspěvku.

Předložené čtecí příspěvky budou následně také uvedeny na
stránce (2) pod rámečkem =výchozí texty= v rámečku
=příspěvky=. Ten tam zatím není, neb ještě žádný příspěvek
nemáme. K těmto čtecím příspěvkům pak bude možno vést
onlajnovou rozpravu obdobně jako k čtecímu příspěvku -
výchozímu textu.

Stolnímu filosofování zdar!
Josef Úlehla, odborný garant 11.semináře SFS-HBblog comments powered by Disqus