Úvod
Aktuality
Ústav paměti národa – potrefená husa se stalinisticky ozvala

Ústav paměti národa – potrefená husa se stalinisticky ozvala

  Petr Maglia   03. května 2007   Ukázat komentáře

Korespondence s předsedou České archivní společnosti (ČAS) ze dne 18.4.2007
Zveřejňuji korespondenci s předsedou České archivní společnosti, protože jednání pana předsedy považuji za ten nejlepší argument pro co nejrychlejší vznik Ústavu paměti národa (ÚPN) - stávající instituce, včetně stávajících archivních struktur, nezajistí tolik potřebný pokrok ve veřejné diskusi o naší komunistické minulosti. Zákon o ÚPN bude projednávat opět poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve 3.čtení, které je navrženo k jednání 14.schůze od 24.4.2007, text návrhu zákona, dosavadní usnesení, pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona – tisk 15/0 – jsou k nalezení na stránkách psp.cz: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?F=H&PT=U&dx=1&o=5&na=&T=15 &ZA=&f_N=on&f_I=on&f_U=on&f_S=on&f_Z=on&f_P=on&f_R=on&f_V=on&f_O=on&ra=20" Přeji všem hezký den Petr Maglia www.blatna-cz.com

1.část – důvod mojí korespondence s předsedou ČAS Pan předseda reagoval na moji zprávu z Tuesday, April 17, 2007 5:30 PM: „Dobrá zpráva č.88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář“ ----- Original Message ----- From: petr.maglia To: [email protected] Cc: SFS_Dr.Muriel Blaive Sent: Tuesday, April 17, 2007 5:30 PM Subject: Dobrá zpráva č. 88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář Pane Danieli Doležale, od r.1999 jste byl jednatelem a od r.2002 jste už druhé volební období předsedou České archivní společnosti (ČAS). Poslední Valná hromada ČAS se konala 20.3.2007 za účasti 135 z celkového počtu 451 členů a v zápis, zveřejněný na w-stránce ČAS s datem 22.3.2007 o Ústavu paměti národa zmiňuje takto - cituji: "V návaznosti na minulé období bylo i v roce 2006 sledováno projednávání senátního návrhu zákona o zřízení Ústavu paměti národa (ÚPN). Předseda ČAS se účastnil různých jednání k tomuto tématu na půdě parlamentu a zapojil se rovněž do činnosti pracovní skupiny Vědecké archivní rady, která připravila pozměňovací návrh zmíněného zákona." V zápise č.16 ze schůze výboru ČAS z 5.4.2007 v bodě 2. výbor zhodnotil valnou hromadu ČAS jako bezproblémovou a o problematice ÚPN se zápis nezmiňuje. Tím překvapivější pro mě je informace, zveřejněná na w-stránce ČAS v rubrice NOVINKY 22.3.2007 - cituji: V současné době je projednáván senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa. V senátu zákon prošel (jedná se o senátní tisk č. 185, sledovat jeho projednávání můžete na www.senat.cz), nyní je projednáván v poslanecké sněmovně. Aktuální projednávání zachytíte na této adrese, jedná se o tisk č. 15. Česká archivní společnost se cítí zavázána vyjadřovat se jménem celé archivní obce k tomuto zákonu, který fatálním způsobem zasahuje do systému péče o Národní archivní dědictví i do oprávněných zájmů archivářů ve stávajících archivech. Vzhledem k tomu, že k mým rukám nedorazilo žádné souhlasné stanovisko se vznikem ÚPN od archiváře (archivářky) a pouze dva lidé (jeden historik - iniciátor vzniku ÚPN a jedna mě neznámá (ale podepsaná) osoba) návrh zákona podpořili, Česká archivní společnost hodlá podniknout kroky zákonnými prostředky k zamezení vzniku jmenovaného ústavu. Pokud máte stejný názor, prosím, abyste kontaktovali svého senátora, a pokusili se mu vysvětlit, že je zákon věcně i legislativně špatný. Veškeré připomínky a návrhy k ČAS posílejte e-mailem na [email protected]. Na tomto místě budou zveřeňovány další informace a postřehy. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. předseda ČAS Není mi jasné, jak můžete jménem celé archivní obce vyzývat k zamezení vzniku ÚPN, když se v zápise z Valné hormady konstatuje, že Vědecká archivní rada se zapojila do spolupráce na co nejlepším znění zákona o ÚPN, ne na jeho odmítnutí. K podpoře této Vaší soukromé výzvy bylo opět s datem 22.3.2007 založeno na w-stránce ČAS "Diskusní fórum - Ústav paměti národa", kam umisťujete odkazy na texty, týkající se ÚPN, diskusi moderujete tak, že některé příspěvky jsou uvedeny celé, jiné jen formou odkazu. O Vašem způsobu moderování diskuse svědčí příspěvky od Konfederace politických věznů České republiky (KPV): - 27.3.2007 jste zařadil celým textem dopis dvou členů KPV z 18.2.2007, kteří nesouhlasí se zřízením ÚPN, protože zřízení Ústavu paměti národa považují za akci likvidující Úřad pro dokumentaci zločinů komunismu. - 11.4.2007 jste zařadil odkaz na http://www.cesarch.cz/nastenka/2007/kpv.jpg, který je při otevření nečitelný, takže jej vkládám po příslušné úpravě, jedná se o oficiální stanovisko Ústředí KPV z 19.3.2007, v níž předsedkyně, oba místopředsedové a další členové ústředí KPV vyzývají všechny demokraty v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby podpořili přijetí senátního návrhu zákona o Ústavu paměti národa.

Vážený pane předsedo ČAS, myslím, že byste měl přestat moderovat diskusi i ČAS. Jste dobrým důvodem pro vznik Ústavu paměti národa, protože v rámci stávajících institucí je reflexe komunistické totality "moderovaná". Spolu s panem V.Prečnanem http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=rhn2j66jx9mu9fd7h5x295u7eust6s doufám ve vznik ÚPN co nejdříve, aby se mohl vyvíjet, např. se také přimlouvám, aby se agenda ústavu rozšířila i na období 1938-48. Ing.Petr Maglia,CSc. [email protected] www.blatna-cz.com Víta Nejedlého 1838 272 01 Kladno

2.část Korespondence s panem předsedou ČAS ----- Original Message ----- From: Daniel Doležal To: petr.maglia Sent: Wednesday, April 18, 2007 9:43 AM Subject: Re: Dobrá zpráva č. 88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář Vážený pane, děkuji Vám za Váš nesourodý názor. Ústav paměti národa však považuje naprostá většina archivářů za komunismem inspirovaný pokus politicky působit na veřejnost, za možnost neodborně manipulovat s materiály StB, za dobře placenou zašívárnu pro pár aktivních a přitom kvalitní práce neschopných také historiků (je zajímavé, že v celém archivu nyní, po čistkách, pracuje pouze jediných odborně vzdělaný archivář a žádní noví se nepřijímají a přitom se jedná o předobraz ÚPN, v podstatě již ÚPN existuje) a pro politiky možnost se ukázat jako komunistobijci. Já tento názor mých členů konstatně respektuji. To, že jsme se zapojili nakonec do připomínkování právního paskvilu je věc jiná, protože je to dnes již jediná a poslední možnost, jak zabránit alespoň těm nejhorším excesům. Nejen já jsem zcela přesvědčen o zbytečnosti ÚPN a o jeho politické účelovosti. Text výzvy k zamezení vzniku ÚPN je starý dva roky, novinkou se myslí nový přísěvek v diskusním fóru. Očekával bych od Ing. CSc. schopnost orientovat se v psaném textu. Diskuse na webu je moderovaná v tom smyslu, že je tam uveřejněno vše, co mi kdo pošle, zásadně nic neupravuji a neměním, takže pošle-li mi někdo obrázek v jpg, je to obrázek v jpg, pošle-li mi někdo text, je tam text. Moderování je jen způsob, jak zabránit spamu. Doufám, že to při Vašem vzdělání dovedete pochopit. Vzhledem k témuž bych očekával spíše ocenění za názorovou pluralitu internetové diskuse. Pokud mi i Vy pošlete něco ke zveřejnění, zcela jistě to uveřejním také. V dokonalé úctě PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. předseda ČAS ----- Original Message ----- From: petr.maglia To: Daniel Doležal Sent: Wednesday, April 18, 2007 11:12 AM Subject: Re2: Dobrá zpráva č. 88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář Pane předsedo PhDr. Danieli Doležale, Ph.D., ve Vaší odpovědi jsem se přes své vzdělání orientoval do té míry, abych zjistil, že nereagujete na moji výtku, že jste Vaši výzvu proti zřízení Ústavu paměti národa neprojednal na Valné hromadě ČAS ani ve výboru. Váš způsob moderování diskuse v této věci tedy pro mě zůstává pádným důvodem pro co nejrychlejší zřízení ÚPN, aby reflexe komunistické totality v ČR dostala šanci, ve stávajících institucích jsou možnosti vyrovnávání se s naší komunistickou minulostí nedostatečné. Uvítám Váš příspěvek do diskuse o vyrovnávání se s minulostí, což je téma 10.semináře Stolní filosofické společnosti Horní Blatná, který se bude konat ve dnech 27.až 29.července 2007 Váš příspěvek uvedu na www.blana-cz.com nebo můžete použít funkce naší w-stránky a uvést své připomínky k mému textu rozsáhlejšímu úvodnímu textu: http://www.blatna-cz.com/text.php?id=110&action=p1 Petr Maglia odborný garant 10.semináře SFS-HB ----- Original Message ----- From: Daniel Doležal To: petr.maglia Sent: Wednesday, April 18, 2007 11:53 AM Subject: Re: Dobrá zpráva č. 88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář Vážený pane, dovoluji si Vás upozornit na několik "detailů": 1) jakožto nečlen ČAS nemáte možnost klást připomínky k fungování spolku, 2) na valné hromadě (letos ani vloni) nikdo z členstva nepotřeboval korigovat jednání výboru ČAS ve věci ÚPN a tudíž všichni členové považují směr prezentovaný pro Vás mojí osobou za správný, 3) ani ve stanovách ČAS garantované lhůtě po datu konání Valné hromady nikdo z členstva nevznesl žádnou připomínku k jednání VH a tudíž je toto jednání uzavřeno včetně negativního postoje společnosti vůči ÚPN, 4) kdybyste si dal tu práci a přečetl zápisy ze schůzí výboru ČAS za poslední dva roky, jistě byste tam nalezl dostatečné množství důkazů o tom, že jsme případ ÚPN velmi často projednávali, a s výsledky seznamovali členstvo. Především si Vás však dovoluji upozornit na jednu podstatnou skutečnost: Česká archivní společnost se nikdy nestavěla proti tzv. vypořádání se s totalitní minulostí a tzv. otevírání archivů, ba spíše naopak. Pouze a zcela jednoznačně odmítá projekt ÚPN, jakožto účelově politický, drahý a ve výsledku pochybný prostředek k danému cíli. Vašeho semináře se bohužel nemohu zúčastnit, jsem v tento termín na dovolené. Nevím ovšem, jestli má cenu vést dialog hluchých, ve věci ÚPN mám v tomto směru bohaté zkušenosti. Pokud je mezi Vašimi členy i někdo jiný, než jen arivistický zastánce politicky konjukturálních a mediálně velice dobře zpracovaných nesmyslů, mohu se pokusit formulovat vlastní pohled na věc. V té době však již bude rozhodnuto (ÚPN zcela jistě schálen bude), takže nevím, jestli to není jen mrhání časem. Rád bych Vás ještě požádal o vysvětlení poněkud podivného záhlaví Vašeho e-mailu. Dobrá zpráva č. 88 je kryptogram, kterému nerozumím. Jak může být Dobrou zprávou něco, v jejímž textu osobě, které píšete poprvé a kterou neznáte, v podstatě nadáváte? Znamená č. 88 Heil Hitler? Zbytek textu je zcela lživý neboť nejen já a dokonce nejen většina archivářů, ale i řada vážených a ctihodných osobností je trvale proti ÚPN. A dovoluji se ohradit proti termínu nejvyšší archivář. To může být maximálně a s veškerou myslitelnou licencí ředitel odboru Archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. V úctě D. Doležal zloduch, který brání pokroku, pravdě, lásce a štěstí všeho lidstva ----- Original Message ----- From: petr.maglia To: Daniel Doležal Sent: Wednesday, April 18, 2007 2:00 PM Subject: Re3: Dobrá zpráva č. 88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář Pane předsedo ČAS, vynechávám detaily, abych se dobral k Vašim podstatným připomínkám: a) Potvrzuji, že Vás nepovažuji za nejvyššího archiváře a dle Vašeho doporučení tento titul s veškerou myslitelnou licencí přenechám řediteli odboru Archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra (netuším, kdo to je). b) Moje dobrá zpráva č.88 neznamená Vámi připomenutý kryptogram Heil Hitler, nýbrž pořadové číslo této zprávy. c) K Vámi požadovanému vysvětlení připojuji jako příklad Dobrou zprávu č.84, protože tato zpráva by Vás mohla zajímat i věcně, otevřeně byla Dobrá zpráva č.84 adresována redakci HN a redaktorovi P.Fischerovi, ve skutečnosti dobré zprávy dělám pro skupinu cca 50 přátel a známých, kteří buď souhlasí nebo nesouhlasí s mým názorem, který dobrou zprávou vyjadřuji, snažím se přispívat k veřejnému názoru na věci, které považuji za přispění hodné. d) Důvodem Dobré zprávy č.88 je moje snaha podpořit vznik Ústavu paměti národa uvedením příkladu, proč nelze spoléhat na stávající instituce ve věci vyrovnávání se s komunistickou minulostí Čechů. Použil jsem veřejné informace o ČAS, na které jsem náhodou narazil na internetu a připojil jsem k nim můj názor. Pokud by někdo z mnou obeslaných přátel se rozhodl se s Vámi kontaktovat na základě Dobré zprávy č.88, má možnost Vás oslovit jako představitele ČAS. e) Nemám zájem stát se členem ČAS a nevyjadřuji se k fungování ČAS, nýbrž pouze k tomu, že Vaše výzva k zamezení vzniku ÚPN je příkladem toho, proč by ÚPN měl začít pracovat co nejdříve. Závěrem si dovoluji se ohradit proti Vašemu výroku - cituji: "Zbytek textu je zcela lživý neboť nejen já a dokonce nejen většina archivářů, ale i řada vážených a ctihodných osobností je trvale proti ÚPN." Upozorňuji Vás, že Vaše tvrzení o lživosti mého textu neboť ... je potvrzením mého názoru, že byste měl přestat moderovat diskusi i ČAS. Petr Maglia odborný garant 10.semináře SFS-HB Připojený soubor: Dobrá zpráva č_84 - Reflexe komunistické totality.eml (109 kB) ----- Original Message ----- From: Daniel Doležal To: petr.maglia Sent: Wednesday, April 18, 2007 2:37 PM Subject: Re: Dobrá zpráva č. 88 - ÚSTAVu PAMĚTI NÁRODA se brání jen nejvyšší archivář Děkuji za odpověď. Pochopil jsem, že jste nepochopil nic. Já nic a nikoho nemoderuji, natož Českou archivní společnost. Pokud nejste schopen porozumět tomu, že slovo moderování je technologický termín zásad provozu serveru Bluboard.cz, tj. že ono "moderování" internetové diskuse spočívá pouze ve způsobu vkládání jinak naprosto svobodných příspěvků nejrůznějšího spektra názorů, potom jsem schopen Vám leda popřát hodně zdraví. V úctě D. Doležal

blog comments powered by Disqus