Úvod
Aktuality
Pozvánka na 9.seminář SFS-HB od 28.7.2006

Pozvánka na 9.seminář SFS-HB od 28.7.2006

  Petr Maglia   09. listopadu 2006   Ukázat komentáře

POZVÁNKA
na devátý letní filosofický seminář na téma
ABSURDITA A REVOLTA

Seminář se uskuteční v lůně přírody, na zachovalé části hřebenu Krušných hor,
v plenéru chalupy „U Magliů“ v Horní Blatné od pátku 28.července 2006
s občerstvením přes zahradu z chalupářské restaurace „U Pilota“
(při vyšším zájmu o účast se konáme v sále hotelu „Modrá hvězda“)


Odborný garant: Dana Dostálková
Doporučená literatura
Albert Camus: Člověk revoltující.
Praha: Český spisovatel, edice Orientace, 1995
Je to knížka asi o 300 stránkách. Z mého hlediska to podstatné, co mě na knize zaujalo jsou rozsáhlé kapitoly "Metafyzická revolta" a "Historická revolta". Kdybych byla donucená udělat z celé knihy nějaký výběr, co číst, byla by to právě ta "Metafyzická revolta", i když si myslím, že kniha stojí za přečtení celá, že tvoří logický celek, ve kterém si autor celou dobu promyšleně udržuje souvislosti v patřičném vztahu. „Metafyzická revolta" je zajímavý pohled na filosofii a literaturu své doby od člověka vzdělaného (filosofii vystudoval a literaturou se živil) a zároveň samostatně myslícího - napsal promyšlenou kritiku komunistických revolucí v době, kdy většina předních intelektuálů byly levičáci srdcem i duší (i tohle tam vlastně vysvětluje, z čeho to pramení). Za to ho právě Sartre, se kterým byli do té doby přátelé, zavrhl, přímo došlo k "uvržení do klatby", což prý A.Camus velmi těžce nesl a na další filosofickou práci rezignoval. Čím víc se knížkou a souvislostmi jejího vzniku zabývám, tím víc mě fascinuje. Připadá mi, že kdyby knihu teď napsal nějaký uznávaný filosof, stane se předmětem zajímavé diskuse, snad kromě závěru, který mi připadá přece jenom poplatný své době a z našeho hlediska trochu naivní - ale on v době, kdy to psal, rozebíral vlastně svou současnost, to je jako kdyby někdo napsal knihu o současném terorismu nebo o válce v Jugoslávii a snažil se najít souvislosti s mezi událostmi a filosofií doby.

Organizační garant: Petr Maglia

Návrh programu

Pátek 20až22hod.
Hodnocení minulých seminářů pamětníky z odstupu (1.Zánik u Machovce, 2.Dialogický princip Bubera, 3: Pokání u Klímy, O výchově, O básnickém bydlení, Šest cihel cesty člověka u Bubera, 4.Moderna a postmoderna – sborník, 5. Řád diskursu u Foucaulta, 6. Kýč, 7. Filosofie vidění, 8. Jazyk a význam)
a kontrola Manifestu STOLNÍ FILOSOFIE.
22až24hod.
Pokus o vymezení diskusních okruhů a stanovení pořadí referátů na zítřek.

Sobota 10až13hod.
Setkání při snídani, slunění, koupání

13až14hod.
Společný oběd v restaurantu „U Pilota“
14až24hod.
Referáty a diskuse k okruhům tématu „ABSURDITA A REVOLTA“ do jeho i našeho vyčerpání
od 24hod.
Horský letní PLES Stolní filosofické společnosti ve všech dostupných prostorách.

Neděle Postupné procitání a bilancování

blog comments powered by Disqus