Úvod
Aktuality
POZVÁNKA na 8.seminář SFS_HB od 29.7.2005

POZVÁNKA na 8.seminář SFS_HB od 29.7.2005

  Petr Maglia   24. ledna 2006   Ukázat komentáře

V Kladně dne: 8.7.2005
Všem členům SFS_HB
či jejich stolním kamarádům
a zájemcům o téma
či laskavým příznivcům hovorů

POZVÁNKA
na osmý letní filosofický seminář na téma
JAZYK A VÝZNAM

Seminář se uskuteční v lůně přírody, na zachovalé části hřebenu Krušných hor,
v plenéru chalupy „U Magliů“ v Horní Blatné od pátku 29.července 2005
s občerstvením přes zahradu z chalupářské restaurace „U Pilota“
(při vyšším zájmu o účast se konáme v sále hotelu „Modrá hvězda“)Odborný garant:
Marek Tomeček
Filozofie jazyka je to jedna z filozofických disciplín a zabývá se otázkami fungování jazyka: jak označují slova věci, co je význam v jazyce, co je pravda, jak můžeme našimi větami něco myslet, co je základní jednotka významu – slovo, věta či myšlenka. Koncem 19. století se pozornost matematiků, logiků a tím i filozofů obrátila k analýze jazyka, (G.Frege, B.Russel) až se v první polovině 20. století zdálo, že správný pohled na jazyk spolu s odhalením jeho logické struktury povede k vyřešení všech filozofických problémů (L.Wittgenstein). Ale už ve 40. letech začíná destrukce takto ambiciózního programu a tzv. Oxfordská škola (J.L.Austin) spolu s pozdním Wittgensteinem problematizuje přímočarý vztah jazyka a logiky a zdůrazňuje jeho pragmatickou stránku. Přesto je filozofie jazyka hlavním směrem moderní západní filozofie a z pozice „první filozofie“ vytlačila ve 20. století metafyziku.

Doporučená literatura
John L. Austin: Jak udělat něco slovy. Přel. kol. autorů pod vedením Jiřího Pechara. Praha, Filosofia 2000.
Ved Mehta: Setkání s filozofy
Ludwig Wittgenstein: Filozofická zkoumání

Prozatímní koncept semináře:
Marek Tomeček: Proč filozofie jazyka? a proč „Jak dělat věci slovy“?
Petr Maglia: Moje filosofie jazyka J.L.Austina

Organizační garant:
Petr Maglia
Návrh programu

Pátek 20až22hod.
Hodnocení minulých seminářů pamětníky z odstupu (1.Zánik u Machovce, 2.Dialogický princip Bubera, 3: Pokání u Klímy, O výchově, O básnickém bydlení, Šest cihel cesty člověka u Bubera, 4.Moderna a postmoderna – sborník, 5. Řád diskursu u Foucaulta, 6. Kýč, 7. Filosofie vidění) a diskuse aktual.Manifestu STOLNÍ FILOSOFIE- viz Příloha.
22až24hod.
Pokus o vymezení diskusních okruhů a stanovení pořadí referátů na zítřek.

Sobota 10až13hod.
Setkání při snídani

13až14hod.
Společný oběd v restaurantu „U Medvěda“ nad náměstím mimo barokní stín kostela
14až24hod.
Referáty a diskuse k okruhům tématu „JAZYK A VÝZNAM“ do jeho i našeho vyčerpání
od 24hod.
Horský letní PLES Stolní filosofické společnosti ve všech dostupných prostorách.

Neděle Postupné procitání a bilancování

blog comments powered by Disqus