Úvod
Seminář 1999
Zpráva - Zápis, PF 2000

Zpráva - Zápis, PF 2000

  Petr Maglia   06. prosince 1999   Ukázat komentáře

A. Zpráva ze semináře „Martin Buber: JÁ A TY“
B. Pozvánka na letní filosofický seminář 2000
C. PF 2000 – zimní příloha k pozvánce na léto

Vážení členové a příznivci SFS_HB:

A. Zpráva ze semináře
„Martin Buber: JÁ A TY“

V čase radostných zvěstí přicházíme konečně i my s optimistickým poselstvím z léta – o sobotním velmi pozdním odpoledni 31.7.1999 se letní filosofický seminář ke knize JÁ A TY konal!

I když se mnozí členové, stolní borci ostřílení filosofií tváří v tvář, zalekli poněkud teologického charakteru tzv. dialogické filosofie, vstali noví bojovníci a posílili naše řady.

Hrdé diplomy, spojené s doživotní vědeckou hodností Člen SFS_HB, si udělila po zásluze Vědecká rada oboru stolní filosofie ve složení:
Původní kádr:
Petr Maglia, Josef Úlehla, Michal Maglia, Ladislav Nováček, Pavel Maglia, Jana Magliová, David Maglia, Jiří Dimitrov, Miluška Dimitrovová
Nová krev:
Petra Saidlová, Patricie Kubáčková, Lucie Šimková a Dušan Šimek

Z průběhu semináře
zaznamenáváme jen střípky
(kompletní studijní materiál z archivu SFS_HB je vážným zájemcům k dispozici)

V pátek
se vydařilo individuální sjíždění se, ubytování, tlachání a jiné dle libosti.
V sobotu
následoval dopolední odpočinek na terase chalupářské restaurace „U pilota“ a odpolední klid na slunci a ve vodě horského koupališťátka pod Blatenským vrchem – příprava na seminář vyvrcholila společným obědem v tradiční baště stolní filosofie, v restaurantu hotelu „Modrá hvězda“, na náměstí v barokním stínu kostela Sv.Vavřince.

Vlastní pracovní jednání semináře
otevřely vstupní referáty

Michala Maglii
M.Buber a filosofické překonání klasického schématu Subjekt-Objekt

Davida Maglii
Praktické důsledky hypotézy M.Budera o dvojím světě bez desinterpretací

V diskusi pak
Petr Maglia
připomínal z předem formulovaných témat stěžejní otázku – Lze připustit existenci světa přítomnosti, světa vztahů Já-Ty, bez rezignace na filosofii, tj. na lásku k moudrosti, na službu pravdě a na důvěru ve skutečnost – v bytí věcí; do jaké míry je důvěrný svět vztahů spojen s dogmatickou (náboženskou) vírou ve smysl bytí?
Naléhavost otázek a přesvědčivost odpovědí kontrastovala s klidem zahrady za letní noci, až po půlnoci příroda vnější i vnitřní zvítězila a Buber byl oslaven setkáním, které se obejde bez své reflexe, bez těžkých slov plašících jeho přítomnost. Šťastně vyčerpaní účastníci skončili v konejšivé náruči hospodského šumu a tak účelu bylo slavně dosaženo - halelujá.

B.
Pozvánka na letní filosofický seminář 2000

Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze nevyslyšet volání po v pořadí již třetím filosofickém semináři, který se po řádné přípravě všech zájemců bude konat opět v letním amfiteátru zahrady „U Magliů“ v Horní Blatné od pátku 28.července magického roku 2000. V termínu do 31.ledna 2000 se těšíme na návrhy témat ve formě stručného čitelného vstupního referátu, nebo na vzkaz, že máte zájem o účast. Petr Maglia pak do konce února všem členům SFS_HB a zájemcům rozešle takto vzniklý program semináře, včetně doporučené literatury a jednotící idei – tou je stolní pohoda (po Buberovi říkáme setkání).

C.
PF 2000, čb.foto s textem
Nejen chleba,
také lásku
k moudrosti
přejí
v Kladně dne 6.12.1999
Jana a Petr Magliovi

blog comments powered by Disqus